Prindi see leht

Miks investeerida fondi?

  • Hajutatud riskid. Investeerimisfondide seaduse kohaselt peavad investeeringud olema üldreeglina jaotatud vähemalt kümne (kohustuslikul pensionifondil kahekümne) väärtpaberi vahel. Hajutamine tagab väiksema riski.
  • Professionaalne juhtimine. Investeerimisfondide varasid investeerivad fondivalitsejad, kes on huvitatud võimalikult efektiivsest fondijuhtimisest, sest fondivalitseja tööst sõltub otseselt fondivalitseja tulu. Investeerimisfondi valitsejana tegutsevad vastava hariduse ja kogemusega töötajad. Võrreldes üksikinvestori võimalustega on tõenäoline, et investeerimisfondide juhtidel on parem juurdepääs investeerimiseks vajalikule informatsioonile ning suurem erialane kogemus.
  • Madalamad tehingutasud. Kuna investeerimisfondide portfellid on suured, kujuneb väärtpaberi ostu- ja müügitehing üldjuhul läbi fondi üht või teist osakut ostes tunduvalt soodsamaks kui tavalise väärtpaberitehinguna läbi maaklerfirmade.
  • Lisateenused osakuomanikele. Fondivalitsejal on võimalik pakkuda investoritele lisateenuseid. Näiteks võib selliseks teenuseks olla osakutest saadud tulu taasinvesteerimine või varade ümberpaigutamine.
  • Likviidsus. See, kas väärtpaber on likviidne või mitte, sõltub sellest, kui kiiresti ja millise hinnaga on võimalik seda müüa. Avatud investeerimisfondi osak on üldjuhul väga likviidne.
  • Järelevalve. Ebaeetiliste tehingute eest kaitsevad fondi osakuomanikku järelevalve ja õigusaktidega kehtestatud ranged investeerimispiirangud.