Prindi see leht

Kuidas toimub investeerimine fondi?

Fondi investeerimine toimub fondiosakuid ostes. Selleks on tavaliselt vaja lisaks arvelduskonto olemasolule avada ka väärtpaberikonto. Seda saad teha nii pangas kui ka investeerimisühingute juures. Väärtpaberikonto eest tuleb maksta igakuist haldustasu.

Pane tähele!
Avatud fondi osakuid saab osta fondivalitseja käest üldjuhul igal pangapäeval. Iga tehingu eest tuleb investoril üldjuhul maksta fondivalitsejale väljalasketasu ja pangale teenustasu. 

Fondiosakute ostmine ehk märkimine

  • Investor omandab osaku väljalaskehinnaga, milleks on osaku puhasväärtus. Väljalaskehinnale võib olla lisatud väljalasketasu.
  • Osakute ostmisel kannab investor investeeringusumma fondi tingimustes ja/või prospektis nimetatud kontole.
  • Selle summa eest emiteeritakse investorile vastav arv fondi osakuid, mis registreeritakse tema nimele fondi registris.
  • Omandanud fondiosaku(d), kuulub osakuomanikule omandatud osaluse suurusele vastav osa fondi varast ja fondi investeeringutest saadavast tulust.

Fondiosakute müük ehk lunastamine

  • Fondist väljudes müüb osakuomanik osakud fondivalitsejale tagasi või võõrandab need kolmandatele isikutele. 
  • Investor müüb osakud tagasi tagasivõtmishinnaga, milleks on osaku puhasväärtus, millest võib olla maha arvatud tagasivõtmistasu.
  • Osakute tagasivõtmisel maksab fondivalitseja investorile tagasivõetavate osakute arvule ja tagasivõtmishinnale vastava rahasumma. 
  • Raha kantakse investori poolt näidatud kontole ning vastavad osakud kustutatakse fondi registrist.