Prindi see leht

Liisingu põhitingimused

Enne lepingu sõlmimist tutvu kindlasti liisingulepingu tingimuste ja hinnakirjaga. Küsi täiendavat informatsiooni erinevate olukordade kohta. Näiteks, mis tingimustel toimub liisingulepingu ennetähtaegne lõpetamine, kuidas toimub sõiduki tagastamine, kellel on õigus tegeleda sõiduki müügiga, missuguseid lepingu tingimusi on võimalik muuta jne. Pane tähele, et näiteks auto turuhind on reeglina aasta pärast madalam kui oli ostuhind. Liisinguandjale tuleb aga hüvitada lepingu ennetähtaegsel lõpetamisel auto ostuhind.

Kui tagastad auto liisinguperioodi lõpus liisinguandjale, peab auto olema puhas ja tehniliselt korras. Millistele nõuetele liisinguperioodi lõpus tagastatav auto peab täpsemalt vastama, vaata liisingulepingust. Näiteks võib olla sätestatud läbisõidukilomeetrite piirang.

Loe liisinguleping läbi! Liisingulepingu tingimustes on kirjas sinu ja liisinguandja õigused ja kohustused – kõik võimalikud arusaamatused ning muud olukorrad lahendatakse lepingu tingimustest lähtuvalt.
 1. Liisingu põhiliigid. Need on kapitali- ja kasutusrent.
 2. Esimene sissemakse. Lepingu sõlmimisel tuleb sul teha esimene sissemakse. Nõue selle suurusele on erinevates liisingufirmades erinev, kuid üldiselt peab endal olema vähemalt 10% auto hinnast. Sinu jaoks on kasulikum teha võimalikult suur sissemakse, sest esiteks on siis igakuised maksed väiksemad ja teiseks tasud kokkuvõttes vähem intresse.   
 3. Intressimäär. Sulle pakutava intressimäär sõltub mitmetest erinevatest teguritest: auto vanus, liisinguperioodi pikkus, esimese sissemakse suurus, jääkväärtuse suurus jne.
 4. Jääkväärtus. Sõiduki jääkväärtuse võimalik suurus lepitakse lepingut sõlmides kokku kahepoolselt ja see sõltub näiteks sõiduki vanusest ning liisingperioodi pikkusest. Kui liisinguleping on sõlmitud jääkväärtusega, tasud jääkväärtuse summa liisinguperioodi lõppedes.
 5. Lepingu pikkus. Liisingulepingu maksimaalne pikkus sõltub liisinguandjast, kuid on üldjuhul 5-6 aastat. Mida pikem lepingu periood, seda väiksem tuleb igakuine kuumakse, kuid samas maksad rohkem intressi – see tähendab, et kokkuvõttes läheb auto sulle kallimaks maksma.
  Kui vana võib auto liisinguperioodi lõppedes olla, on erinevad nõuded, mis võivad sõltuda ka liisingu tüübist. Ühes firmas võib auto vanus liisingu lõppedes olla näiteks maksimaalselt kaheksa aastat, teises maksimaalselt 15 aastat.
 6. Lepingu tasud. Selgita välja kõik liisingulepingu sõlmimisega kaasnevad tasud. Näiteks lepingutasu, sõiduki kindlustamine, ennetähtaegse lepingu lõpetamine jne.
 7. Kindlustuskohustus. Kogu liisinguperioodi jooksul peab olema sõidukile vormistatud lisaks kohustuslikule liikluskindlustusele ka kaskokindlustus.  
 8. Maksepuhkus. Ootamatutes olukordades võimaldavad liisingufirmad vahel teatud aja maksepuhkust, kuid see on kokkuleppeline. Kokkuvõttes tähendab maksepuhkuse kasutamine, et liisingu tagasimakse aeg pikeneb maksepuhkuse aja võrra ehk sul tuleb maksta rohkem intresse, kui algselt kokku lepitud. Maksepuhkuse vormistamisega kaasneb ka lepingu muutmise tasu.
 9. Lepingu ennetähtaegne lõpetamine. Enne lepingu allkirjastamist uuri, millistel tingimustel on võimalik lepingut ennetähtaegselt lõpetada. Näiteks võib üldjuhul nii kapitali- kui ka kasutusrendi korral liisinguandja nõuda sinult ennetähtaegse tagasimaksmisega tekitatud kahju hüvitamist, sõltuvalt sellest, kas tegemist on fikseeritud või fikseerimata intressimääraga lepinguga. Eraisikult ei või fikseerimata intressimääraga lepingu puhul kahjude hüvitamist nõuda, kui leping on sõlmitud pärast 1. juulit 2011. Küll aga tuleb sul kahju hüvitamisega arvestada juhul, kui näiteks auto varastatakse või see hävib. Sellisel juhul võib kindlustusandja katta vaid auto turuväärtuse, aga auto turuhind on reeglina aasta pärast madalam kui oli ostuhind. Vaata täpseid liisingulepingu ennetähtaegse lõpetamise tingimusi oma lepingust.
 10. Muud tingimused. Sa ei tohi autot ilma liisingufirma loata anda kellelegi teisele, näiteks sõbrale kasutada ning kui autoga peaks juhtuma õnnetus, pead lisaks kindlustusfirmale informeerima ka liisinguandjat.