Prindi see leht

Mida tähendab alakindlustus?

Kui kindlustussumma on väiksem kui kindlustusväärtus kindlustusjuhtumi toimumise ajal, on tegemist alakindlustusega. Kindlustusväärtuseks võib olla näiteks kindlustatud eseme turuhind või hoone taastamisväärtus. Ehk teisisõnu – kui näiteks õnnetuse läbi kannatada saanud eramu taastamine läheb oluliselt kallimaks, kui on lepingus kokku lepitud maksimaalne kindlustussumma, on tegu alakindlustusega. Sel juhul hüvitab kindlustusselts kahju võrdeliselt kindlustussumma suhtega kindlustusväärtusesse kindlustusjuhtumi toimumise ajal.

Alakindlustus võib tekkida ka näiteks olukorras, kus ehitushinnad väga kiiresti tõusevad. Siis ei ole kindlustusseltsilt saadud hüvitisega enam võimalik eluaset täies mahus taastada.
Eluaseme kindlustamisel on kindlustushuviks sageli elamu taastamisväärtus. Kindlustamist taastamisväärtuse ulatuses nõuavad reeglina ka pangad, kui nad tarbijatele eluaseme soetamiseks laenu annavad.

Seega on kindlustusvõtjal oluline ka omaltpoolt hinnata, milliseks võib eluaseme taastamisväärtus lepingu kehtimise aja jooksul kujuneda. Selleks tuleb hinnata, milliste riskide realiseerumine on tõenäoline ning kui palju nende riskide realiseerumisel läheks maksma eluaseme taastamine. 

Kui kindlustussumma ületab oluliselt kindlustusväärtust, siis on tegemist ülekindlustusega. Sellisel juhul on lihtne vähendada kindlustussummat koos kindlustusmakse vähendamisega. Selleks pöördu kindlustusseltsi poole.