Rahatarkuse edendajate tunnustamine

29.05 2024
Kell
-

Rahatarkuse valdkonna tunnustused antakse välja kord aastas positiivse mõjuga väljapaistva pikaajalise tegevuse eest rahatarkuse inimesteni viimisel. 

Tunnustused antakse välja neljas kategoorias:

Aasta rahatarkuse õpetaja – tiitel antakse õpetajale, kes järjepidevalt annab oma õpilastele edasi rahatarkuse teadmisi ja oskusi ning innustab ka kaasõpetajaid sama tegema. Oluline on süsteemne rahatarkuse õpetamistegevus.

Aasta rahatarkuse edendaja – tiitel antakse rahatarkust edasiviivale asutusele või organisatsioonile, kelle süstemaatilise töö tulemusena on mõnes piirkonnas või üle-eestiliselt elanike raha käitumine paranenud. Töö võib hõlmata laste või täiskasvanute koolitamist, temaatiliste materjalide väljaandmist (mängud, (e-)raamatud, kursused, ka artiklite kirjutamine ja intervjuude andmine), ka platvormi loomist, et rahatarkus jõuaks rohkemate inimesteni järjepidevalt. Tegemist võib olla haridusasutuse, MTÜ, ettevõtte või muu organisatsiooniga.

Aasta rahatarkuse panustaja - tiitel antakse rahatarkust edasiviivale isikule, kes panustab piirkondlikult või üle- eestiliselt rahatarkuse edendamisse süsteemselt ja järjepidevalt. Isiku panus võib hõlmata laste, täiskasvanute või valdkondliku rahatarkuse edendamisse panustamist nii, et see jõuaks rohkemate inimesteni järjepidevalt.

Aasta rahatarkuse tegu – tiitel antakse algatusele, mis on elanike raha käitumist parandanud, olgu selleks korduva ürituse korraldamine, suure mõjuga algatus või väljakutse, platvormi loomine rahatarkuse alase info jagamiseks jmt.

Kandidaadiks saab esitada nii iseennast kui ka kedagi teist, keda peate auhinna saaja vääriliseks.

Kandideerida või kandidaate esitada saab 30. aprillini SIIN