Uudised

2208.23
Eestis tegutsevad mittepankadest krediidiandjad ja krediidivahendajad sõlmisid 2023. aasta esimesel poolel eraisikutega 274 289 tagatiseta väikelaenulepingut. Kui lepinguid oli 2022. aasta esimese poolega võrreldes 10% vähem, siis väikelaenu keskmine summa oli varasemast suurem. Väikelaenu võeti selle aasta esimeses pooles keskmiselt 872 eurot ja aasta varem 841 eurot. Tagatiseta väikelaenu all…
1408.23
Finantsinspektsiooni juhatuse liige Siim Tammer osales tänavusel Arvamusfestivalil arutelul „Kes päästab võlaorjusesse sattunud inimesed?“, kus jäid kõlama mitmed ideed, kuidas võlaprobleeme leevendada. Arutelus osalesid lisaks Siim Tammerile kohtunik Vahur-Peeter Liin, võlanõustaja Evelyn Eichhorst ja asjatundlik publik, arutelu vedas Harju Maakohtu kohtunik Kai Härmand. Arutelu fookuses oli...
2607.23
Intressid on kõrged ja hinnad muudkui tõusevad. Üsna loomulik on nendes tingimustes mõelda sellele, kuidas kulusid kokku hoida ja laenutingimusi soodsamaks saada. Kas mõni laenuandja pakub äkki madalamat intressi ja paremaid tingimusi? Kas on võimalik üldse laen teise laenuandja juurde viia? Lühike vastus on, et kõik on võimalik. Kuid enne, kui hakata laenu teise laenuandja juurde viima, tuleb...
1907.23
Hoiustamine on üle kümne aasta muutunud taas majanduslikult mõistlikumaks. Intressimäärad on nüüdseks järjepanu tõusnud üle aasta ja see on ka tähtajaliste pangahoiuste intressimäärad viinud tänaseks parimal juhul 4,3%-ni. Täpseid pankade pakutavaid kaheteistkümne kuu pikkuse hoiuse intressimäärasid saab vaadata minuraha.ee lehel hoiuste intressibaromeetrist. Väga oluline on hoiustamise juures...
2106.23
Euroopa järelevalveasutused Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA), Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve (EIOPA) ja Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) avaldasid faktilehe, et aidata tarbijail mõista, kuidas mõjutab inflatsioon ja intressimäärade tõus nende rahaasju praegu ja tulevikus. Faktileht annab nõuandeid ja nippe, kuidas tulla toime inflatsiooni ja kasvavate...
2006.23
Laenu taotlemisel peab tarbija otsuse põhjalikult läbi mõtlema ja krediidiandjale esitama tõese info oma finantskohustuste ja sissetulekute kohta. Ainult nii saab laenuandja objektiivselt hinnata tarbija võimet laen tagasi maksta. Krediidiandjatel lasub vastavalt seadusele aga kohustus kontrollida laenaja finantstausta vastavalt vastutustundliku laenamise põhimõttele. Tarbijatele laenu...