Kohustusliku kogumispensioni väljamaksed

Kasulikud viited

Kui oled kohustusliku pensionifondi osakuomanik ja jõuad vanaduspensioni ikka, on sul õigus hakata saama kogumispensioni väljamakseid. Selleks tuleb esitada avaldus. Kui sa avaldust ei tee, jäävad sulle kuuluvad osakud pensionifondi seni, kuni teed avalduse väljamaksete saamiseks. Seega saate ise valida, kas hakata korraga saama riiklikku vanaduspensioni ja kohustuslikku kogumispensioni. Samas on ka võimalik minna esmalt riiklikule vanaduspensionile ja lükata kohustusliku kogumispensioni saamist edasi või vastupidi. Kui hakkad saama väljamakseid, lõppevad sinu tehtavad sissemaksed pensionikontole väljamaksetega alustamise aasta 31. detsembril.

Väljamakse viis sõltub su pensionifondi osakute väärtusest ning rahvapensioni määrast

Kui inimese pensionikontole kogunenud osakute väärtus on võrdne või jääb alla 10-kordse rahvapensioni määra (alates 1. aprillist 2019 on rahvapensioni määr 205,21 eurot), saab kogumispensioni välja võtta: 

Kui pensionifondi osakute väärtus jääb 10–50 rahvapensioni määra vahele, on osakuomanikul õigus kogumispension välja võtta tähtajaliselt:

 • regulaarsete maksetena pensionifondist ehk sõlmida fondipensioni leping;
 • või sõlmida tähtajaline pensionileping perioodiliste väljamaksetega kindlustusseltsist.

Kui pensionikontole kogunenud osakute väärtus ületab 50-kordse rahvapensioni määra, siis hakkab väljamakseid tegema elukindlustusselts. Selleks tuleb sõlmida kindlustusseltsiga leping pensioni väljamaksete tegemiseks kuni surmani ehk pensionileping

Osakute koguväärtus on osakuomanikule kuuluvate kõigi pensionifondide osakute arvu ja nende puhasväärtuse korrutamisel saadav summa.

Väljamaksete saamiseks tuleb esitada avaldus kindlustuslepingu sõlmimiseks kindlustusseltsile või pensionifondist väljamaksete saamiseks pangale. Enne avalduse esitamist pangale või kindlustusseltsiga lepingu sõlmimist tuleb välja selgitada oma osakute koguväärtus. Seda saab teha Pensionikeskuse alajaotuses “Sisene oma kontole”, aga ka panga või kindlustusseltsi poole pöördudes.

Kust vaadata oma pensioniraha seisu?

Oma II sambasse kogunenud raha kohta saad infot näiteks Pensionikeskuse veebilehelt alajaotusest „Sisene oma kontole", oma internetipangast või pangakontorist.

Tulumaks

Alates 1. jaanuarist 2018 rakendub kõikidele tuludele üldine maksuvaba tulu määr 6000 eurot aastas ehk 500 eurot kuus ja seoses sellega kaob ära täiendav maksuvaba tulu pensionidele ja tööõnnetushüvitistele. Tulumaksu peab kinni asutus, kes väljamakseid teeb. Näiteks fondipensioni puhul registripidaja, pensionilepingu puhul kindlustusselts.

2018. aastal:

 • aastatuluga kuni 14 400 eurot on maksuvaba tulu 6000 eurot aastas,
 • aastatulu kasvades 14 400 eurolt 25 200 euroni väheneb maksuvaba tulu vastavalt valemile 6000 – 6000 ÷ 10 800 × (tulu summa – 14 400),
 • aastatuluga üle 25 200 euro on maksuvaba tulu 0.

Kogumispensionile jäämine on vabatahtlik

Kogumispensionist väljamaksete saamise õigus tekib sul vanaduspensioniikka jõudes. Samas on kogumispensionile jäämine vabatahtlik ja ei sõltu riiklikule pensionile minekust.

Võimalik on minna vanaduspensionile ja kohustuslikule kogumispensionile (st hakata väljamakseid saama) ühekorraga. Aga on ka võimalik minna esmalt riiklikule pensionile ja lükata teisest pensionisambast saadavat pensioni edasi või vastupidi.
 

Väljamaksete viisid sõltuvalt osakute koguväärtusest

Väljamakse viis sõltub su pensionifondi osakute koguväärtusest ning rahvapensioni määrast.

Osakuomanikule kuuluvate osakute koguväärtus Osakuomanikule kuuluvate osakute koguväärtus eurodes Osakuomaniku võimalused
Alla 10-kordse rahvapensioni määra Alla 2052,1 euro
 1. Võtta raha ühekordse väljamaksena fondist välja.
 2. Leppida fondivalitsejaga kokku tähtajaline fondipensioni maksmine.
 3. Kindlustusseltsi nõusolekul sõlmida tähtajaline pensionileping.
Üle 10-kordse, kuid alla 50-kordse rahvapensioni määra üle 2052,1 – alla 10260,5 euro
 1. Leppida fondivalitsejaga kokku tähtajaline fondipensioni maksmine.
 2. Kindlustusseltsi nõusolekul sõlmida tähtajaline pensionileping.
Üle 50-kordse rahvapensioni määra Üle 10260,5 euro
 1. Sõlmida kindlustusseltsiga eluaegne pensionileping.

NB! Ühekordsed väljamaksed või fondipension pole võimalik.

Üle 700-kordse rahvapensioni määra Üle 143 647 euro
 1. Sõlmida kindlustusseltsiga pensionileping kogu raha ulatuses.
 2. Sõlmida kindlustusseltsiga pensionileping 700-kordse rahvapensioni määra ulatuses.
 3. 700-kordset rahvapensioni määra ületava osa ulatuses:
 • jätta osakud pensionikontole
 • võtta raha ühekordse väljamaksena välja
 • leppida kokku fondipension
 • sõlmida teine tähtajaline pensionileping.

 

Ühekordne väljamakse

Kui sinu kontole kogunenud II samba osakute koguväärtus on pensionile minnes võrdne 10-kordse rahvapensioni määraga või on sellest väiksem, on sul õigus nõuda kõigi osakute tagasivõtmist ning neile vastava rahasumma korraga väljamaksmist. Samuti on sul õigus ühekordsele väljamaksele siis, kui seni on sulle tehtud II sambast regulaarseid väljamakseid ning sellega on fondijääk vähenenud alla 10-kordse rahvapensioni määra.

Ühekordse väljamakse saamiseks tuleb esmalt lõpetada fondipension, esitades selleks avalduse kontohaldurile või registripidajale. Seejärel tuleb esitada avaldus ühekordse väljamakse saamiseks, seda samuti kontohaldurile või registripidajale. Kontohalduriteks on näiteks SEB Pank, Swedbank, LHV Pank, Luminor Bank, Tuleva Fondid ja kindlustusseltsid ERGO Life Insurance SE Eesti filiaal , SEB Elu- ja Pensionikindlustus AS ja Compensa Life. Registripidaja on Pensionikeskus. Täielikku nimekirja kontohalduritest saab vaadata Pensionikeskuse kodulehelt.

Ühekordne väljamakse tehakse avalduse esitamise kuule järgneva kuu 15.-20. kuupäeval. Kui osakuomanik ei soovi ühekordset väljamakset, võib ta leppida fondivalitsejaga kokku fondipensioni maksmises või kindlustusseltsi nõusolekul sõlmida eluaegse või tähtajalise pensionilepingu.

Ühekordset väljamakset saab taotleda ka siis, kui sulle kuuluvate osakute väärtus on üle 700-kordse rahvapensioni määra. Sellisel juhul tuleb esmalt sõlmida pensionileping vähemalt 700-kordse rahvapensioni määra ulatuses. Kui pärast pensionilepingu sõlmimist ei ületa sinu pensionikontole jäänud osakute väärtus 10-kordset rahvapensioni määra, on sul õigus järele jäänud summa korraga välja võtta.
Kui kontole jääb rohkem kui 10-kordne rahvapensioni määr, siis ühekordset väljamakset ei saa, kuid on võimalik kokku leppida fondipension või sõlmida teine pensionileping.

Kui osakute väärtus on üle 700-kordse rahvapensioni määra

Kui osakuomanikule kuuluvate osakute koguväärtus on suurem kui 700-kordne rahvapensioni määr, on osakuomanikul õigus sõlmida pensionileping. Selle pensionilepingu alusel tasutakse kindlustusandjale ühekordne kindlustusmakse vähemalt 700-kordsele rahvapensioni määrale vastavas osakute ulatuses.

Mida teha ülejäänud osakutega? Need võib:

 1. jätta oma pensionikontole alles
 2. esitada taotluse ühekordseks väljamakseks
 3. välja võtta perioodiliste väljamaksetena pensionifondist (st sõlmida fondipensioni)
 4.  jätta ja sõlmida teine pensionileping.
Viimati uuendatud 27. august 2019