Pensionifondi osakute pärimine

Kasulikud viited

Pensionifondi osakud on päritavad ning neid on võimalik pärandada nii füüsilisele kui ka juriidilisele isikule. Pärimismenetluse läbiviimiseks tuleb pärijatel kõigepealt pöörduda notari poole. Kui on välja antud pärimistunnistus, saab esitada avalduse osakute pärimiseks sobivasse pangakontorisse.

Kui füüsilisest isikust pärija pole liitunud kohustusliku kogumispensioniga on tal õigus esitada avaldus pensionifondi osakute tagasivõtmiseks. Vastav avaldus tuleb esitada kümne aasta jooksul alates pärandi avamise hetkest. Osakute rahas väljavõtmisel tuleb väljamakse summalt tasuda tulumaksu.

Kui füüsilisest isikust pärija on liitunud kohustusliku kogumispensioniga, on päritud pensionifondi osakute tagasivõtmisel ja omandamisel järgmised võimalused: 

  1. Avalduse esitamine pensionifondi osakute kandmiseks oma pensionikontole. 
  2. Avalduse esitamine pensionifondi osakute tagasivõtmiseks. 

Vastav avaldus on õigus esitada aasta jooksul alates pärimistunnistuse väljastamisest. Hiljem jääb pärijale õigus nõuda ainult päritud osakute kandmist oma pensionikontole. Vastav õigus kehtib kümne aasta jooksul alates pärandi avanemisest. Esitatud avaldust hiljem muuta ega tagasi võtta ei saa.

Viimati uuendatud 1. august 2019