Hoiuse summa: Periood (kuudes): Intressimäär (aastas):
Prognoositav intressitulu: 0,000

Oluline informatsioon!

Intressi arvestamisel on lähtutud 360 päevast kalendriaastas ning 30 päevast kalendrikuus.

Kalkulaatori tulemus ei arvesta liitintressi hoiustel, mille periood on pikem kui 1 aasta.