Alginvesteeringu summa (eurot) Igakuised lisainvesteeringud (eurot) Investeeringu pikkus (aastat) Oodatud aastane tootlus * (protsentides)
Sissemaksete summa (eurot) **8 365,00
Saadav summa (eurot)8 365,00

Märkused

* Investeeringu oodatav tootlus on näitlik ning tegelik tootlus sõltub konkreetse teenuse investeerimistulemusest.

** Eeldusega, et igakuised lisainvesteeringud algavad alates teisest kuust.

NB! Eelmiste perioodide tootlus ei garanteeri järgmiste perioodide tootlust.

Investeeringu tootluse arvutamisel on kasutatud liitintressi. Intressi arvutamine toimub investeeringu põhisummalt, millele lisatakse igakuiselt arvestatav eelmiste perioodide intress.