Investeerimisvõimaluste võrdlus

Kasulikud viited

Milline on investeerimisvõimaluste oodatava tootluse ja riski võimalik seos?

Sellele küsimusele ei ole täpset vastust, kuid üldreeglid võib välja tuua. Seega tuleb alltoodud näidet käsitleda üldistatuna ning tuleb arvestada, et reaalsete investeeringute puhul võib tegelik riski ja tulu suhe erineda. 

Mida suurem oodatav tootlus, seda kõrgem on ka investeeringuga seotud risk. Lihtsustatult tähendab see seda, et kui näiteks aktsiaoptsioonidega on võimalik kõige rohkem teenida, siis sellise investeeringuga on ka kõige suurem risk raha kaotada. Vastupidine on olukord pangahoiuse puhul: saadav intress on väike, kuid samas pole ka riski raha kaotada.

Pane tähele

Enne investeerimisviisi valikut tee endale selgeks kõik sellega seotud võimalikud riskid. Kõrvuta enda investeerimiseesmärk investeerimisriskiga ja otsusta, kas vastav investeerimisviis on sulle sobiv. Näiteks kui sa oled lapsele kogunud kooliraha ja soovid seda veel paari aasta jooksul kasvatada, siis ilmselt ei ole mõistlik seda raha paigutada aktsiasse. Aktsia hind võib just sel momendil olla kukkunud, kui su lapsel raha vaja läheb. 

Võrdle investeerimisviise

Investeering Võimalik tootlus Risk Hinna kõikumine Riskide hajutatus Tootluse tagatus
Aktsia Kõrge Kõrge Suur Puudub Puudub
Võlakiri Madal Madal Väike Puudub Puudub
Aktsiafond Kõrge Kõrge Suur Suur Puudub
Võlakirjafond Madal Madal Väike Suur Puudub
Tähtajaline hoius Väga madal Väga madal Puudub Puudub Olemas
Investeerimisriskiga elukindlustus Sõltub alusvarast Sõltub alusvarast Sõltub alusvarast Üldjuhul olemas Puudub
Krüptovara Kõrge Kõrge Väga suur Puudub Puudub

 

Lisateavet väärtpaberitulu maksustamise kohta saab maksu- ja tolliametist.

Viimati uuendatud 10. jaanuar 2022