Muud laenulepingu tingimused

14-päevane taganemisõigus

Sul on õigus laenulepingust taganeda 14 päeva jooksul selle sõlmimisest (välja arvatud hüpoteegiga tagatud laenu korral). Sel juhul pead laenu tagasi maksma hiljemalt 30 päeva jooksul pärast taganemissoovi esitamist ja tasuma selle aja eest intresse, mil laenuraha sinu käsutuses oli. Laenuandjale sa laenulepingust loobumist põhjendama ei pea.

Enne laenulepingu sõlmimist pööra lisaks põhitingimustele nagu näiteks intressimäär või omafinantseering, tähelepanu ka muudele tingimustele. Näiteks kuidas on võimalik laenu ennetähtaegselt tagastada või maksepuhkust saada jne. Kui lepingu tingimusi lugedes jääb midagi selgusetuks, küsi teenindajalt üle.  

Laenu väljastamine

Täpsusta üle kõik tingimused, mis on seotud laenusumma väljastamisega: millal täpselt kantakse laenusumma üle, millisele kontole, kas laenusumma väljastamine toimub ühes osas või osade kaupa (kas sellega kaasnevad muud lisatingimused, näiteks täiendavate lepingute või arvete esitamine) jne.

Laenu tagasimaksmine

Selgita välja, mis kontol, mis kuupäeval, milline summa peab sul laenu tagasimaksmiseks olemas olema. Tee endale selgeks, millal võetakse sinu pangakontolt esimene laenumakse. Kui laenuandjaks ei ole pank, siis tee kindlaks, millisele kontole tuleb tagasimakse sooritada, mis kuupäeval ja milline selgitus või viitenumber peab maksekorraldusel olema. Ennetähtaegse tagasimaksmise tingimused, sealhulgas etteteatamise tähtaeg ning tagasimaksmisega seotud võimalikud tasud.

Oliver võttis paar aastat tagasi 20 aastaks 32 000 eurot eluasemelaenu 3% intressimääraga aastas. Tagasi maksab ta seda annuiteetgraafiku alusel. See tähendab, et Oliveri laenumakse on iga kuu ühesuurune ning algusaastatel moodustab tagasimakstavast summast peaaegu poole intressimakse. Nüüd jäi Oliver töötuks ja igakuine 177 eurone laenumakse hakkas talle üle jõu käima. Oliver uuris, millised oleksid võimalused maksekoormust ajutiselt vähendada. Kaks levinumat lahendust on laenuperioodi pikendamine või maksepuhkus.
Oliver arvutas, et kui laenuperioodi pikendada, tuleb pangale kokkuvõttes tasuda rohkem intresse. Maksepuhkust annab pank üldjuhul kuueks kuuks ja sedagi tavaliselt laenu põhiosale. See tähendab, et intresse tuleks Oliveril edasi maksta, aga kuna intressimaksed moodustavad tema igakuisest laenumaksest peaaegu poole, peab Oliver kaaluma, kas see on talle jõukohane. Pangatöötaja juhtis Oliveri tähelepanu ka sellele, et kuna maksepuhkuse ajal Oliver põhiosa makseid ei tasu, siis laenusumma ei vähene ning seega pikeneb laenuperiood. Oliver sai ka teada, et lepingu muutmisega kaasneb tema jaoks ka üks ebameeldiv tõsiasi: pank soovib maksepuhkuse andmise eeldusena tõsta tema isiklikku riskimarginaali. See tähendab, et laen läheb Oliveri jaoks kokkuvõttes kallimaks, kuna intress on kõrgem.

Laenulepingu muutmise tingimused

Lisaks tingimustele selgita välja laenulepingu muutmisega seotud tasud. Lepingus muudatuste tegemine on kahe poole kokkulepe, millega pooled võivad, aga ei pruugi nõustuda. Seega kui soovid taotleda näiteks maksepuhkust või pikendada laenuperioodi, võib laenuandja seada omalt poolt lisatingimusi muudatusega nõustumiseks, näiteks soovides maksepuhkuse andmise eeltingimusena lisatagatise seadmist või sinu riskimarginaali tõstmist.

Maksegraafik

Enne lepingu sõlmimist palu endale näidata näitlikku maksegraafikut. Tea, et vastavalt seadusele on sul igal ajal peale lepingu sõlmimist õigus laenuandjalt nii maksegraafiku kui ka lepingu koopiat nõuda.

Muud võimalikud kohustused

Näiteks võib laenu väljastamise tingimuseks olla konto avamine laenu väljastavas pangas ja/või laenukliendi palga laekumine samasse panka (sama võib kehtida kaastaotleja või käendaja suhtes). Eluasemelaenu võttes võib lepingus sisalduda nõue, et kui sa võtad laenuperioodi jooksul kusagilt mujalt laenu või sõlmid liisinglepingu summas, mis ületab teatud protsenti sinu tagastamata laenusummast, pead sa sellest viivitamatult panka teavitama. Samuti lasub laenusaajal kohustus teavitada laenuandjat oma finantsseisundi olulisest halvenemisest.

Maksepuhkus

Uuri maksepuhkuse tingimuste kohta. Kuidas toimub maksepuhkuse taotlemine, mis põhjustel seda antakse, kui suurt tasu selle eest võetakse jne. 

Krediidi kulukuse määr

Krediidi kulukuse määr on informatiivne näitaja, mida arvutatakse aastase protsendina ning mis näitab laenu kasutamisest tulenevat kogukulu sinu jaoks (intress, laenulepingu sõlmimise tasu, muud võimalikud tasud).

Soodustused

Küsi infot eluasemelaenu maksusoodustuste või muude kehtivate riiklike toetuste kohta. 

Viivis

Viivist ehk viivitusintressi on laenuandjal õigus nõuda siis, kui laenusaaja viivitab laenu tagasimaksmisega. Viivist arvestatakse rahalise kohustuse sissenõutavaks muutumisest (eelkõige täitmiseks ette nähtud tähtpäev) kuni kohustuse täieliku täitmiseni. Viivist arvestatakse põhikohustuse jäägilt üldjuhul iga põhikohustuse tasumisega viivitatud päeva eest. Viivist ei tohi nõuda tasumata intressilt! Kui laenuandja seda siiski teeb, on see nõudmine tühine.

Viimati uuendatud 1. oktoober 2019