Võlanõustamine

Võlanõustamise eesmärk on parandada rahalistesse raskustesse sattunud inimeste võimet muutunud olukorras toime tulla ja leida sellele lahendus. Võlanõustaja ülesanne on näha abivajajat ja tema olukorda tervikuna. 


Võlanõustaja:

 • kuulab ära, mõistab ja toetab  
 • aitab koostada pere-eelarvet 
 • selgitab võlgnikule tema õigusi ja kohustusi  
 • hindab olukorda  
 • aitab suhelda kohtutäiturite, ametiasutuste ja teiste vajalike asutustega  
 • on abiks lahenduste leidmisel, kuidas võlad tasuda: näiteks maksegraafikute koostamisel, maksepuhkuse taotlemisel, kokkulepete sõlmimisel jmt
 • ei anna rahalist abi


Enne võlanõustamist:

 

 • Selgita välja oma tegelik olukord: kui palju on sul kokku võlgasid, kellele ja missugustes summades.
 • Informatsiooni laenuvõla kohta saad eelnevalt küsida laenuandja käest. Informatsiooni täitemenetluste kohta saab eelnevalt küsida kohtutäiturilt.
 • Juhul, kui ei ole teada, milline kohtutäitur konkreetse täitemenetlusega tegeleb, siis on võimalik seda vaadata riigiportaalist eesti.ee või Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Kojast.
 • Võlanõustamisele tuleb kaasa võtta kõik dokumendid, mis on tekkinud võlgnevustega seotud, muuhulgas näiteks laenulepingud, erinevad võlateated, kohtukutsed, inkassoteated jms.


Millal võlanõustaja poole pöörduda? 


Võlanõustaja poole on soovitav pöörduda juba siis, kui makseraskused alles hakkavad tekkima või kui elus juhtub sündmus, mille tagajärjel väheneb või kaob sissetulek ning vaja oleks oma kulud ja tulud üle vaadata. Võlanõustaja kaardistab olukorra, aitab välja selgitada ja lahendusi pakkuda, kuidas vähenenud sissetulekutega hakkama saada. 

Võlanõustaja poole võib pöörduda ka on siis, kui jäädakse võlgu või laenu tagasimaksmiseks ei ole piisavalt raha. Hea oleks võlanõustaja poole pöörduda enne, kui võlg antakse kohtusse või inkassofirmale sissenõudmiseks. 

Kellel on õigus pöörduda võlanõustaja poole?

Võlanõustaja juurde on õigus pöörduda inimesel, kes vajab abi oma rahalise olukorra väljaselgitamiseks või võlgadega toimetulemiseks.  

Võlanõustaja juurde saamiseks on peamiselt kolm võimalust: 

 

 1. Võlanõustamisteenus on üks kohaliku omavalitsuse korraldavast sotsiaalteenusest ja üldjuhul on see teenus saajale tasuta. Teenuse saamiseks tuleb pöörduda kohaliku omavalitsuse sotsiaalosakonda, mille kaudu suunatakse teid võlanõustaja nõustamisele. 
 2. Töökaotus mõjutab alati sissetulekuid. Et vältida võlgadesse sattumist või olemasolevate võlgade kasvamist, tuleb läbi mõelda, kuidas oma kohustustega toime tulla. Töötukassa pakub  töötuna registreeritud või  koondamisteate saanud töötajale võlanõustaja abi. Võlanõustamine on tasuta ja vajaduse korral saab sellest rääkida enda konsultandile, kes teile teenust täpsemalt tutvustab ning teid teenusele suunab.
 3. Kolmas võimalus on otsida endale ise võlanõustaja ja minna nõustamisele ilma suunamiseta. Sellisel juhul tuleb inimesel teenuse eest reeglina ise maksta vastavalt asutuse poolt kehtestatud hinnakirjale. Teenusele pöörduja vajadusi ja soove arvestades on võimalus võlanõustaja ja kohaliku omavalitsusega kokkuleppel saada teenust ka tasuta.
Viimati uuendatud 24. jaanuar 2024