Mis on investeerimine?

Investeerimine on pikaajaline raha kogumine, mille põhieesmärgiks on teenida paigutatud raha arvel täiendavat tulu. Investeerida võib nii erinevatesse varaklassidesse, näiteks väärtpaberitesse (aktsiad, investeerimisfondide osakud, võlakirjad jne) kui ka muusse varasse – näiteks kinnisvarasse, toorainetesse, väärismetallidesse, kunsti või hoopis oma ettevõtte arendamisse, lapse haridusse jne.

Investeerimisel tahetakse üldjuhul oma raha väärtust kasvatada nii, et see kasvaks inflatsioonist kiiremini ehk teisisõnu: investeeritud raha ei peaks oma ostujõus kaotama. Inflatsioon ongi raha ostujõu vähenemine ajas – kui saad 100 euro eest aasta pärast vähem osta kui täna.

Säästmine on raha kogumine ootamatuteks ja ka planeeritud tulevasteks väljaminekuteks, mis on jooksvast sissetulekust katmiseks liiga suured. Pigem on tegemist lühiajalise raha kogumisega, nii et kõrvalepandud summa ei väheneks ning oleks lihtsasti kättesaadav.

Raha, mida investeerida, koguneb säästes!

Mis on lühiajaline säästmine, mis on pikaajaline säästmine ja mis on investeerimine?

Aeg Eesmärk
0 kuni 2 aastat (lühike periood) varuraha ootamatuteks kulutusteks, tähtpäevad ja sünnipäevad, mööbli ost, puhkus jne 
2 kuni 5 aastat (keskmisest lühem periood) kogumine korteri või maja omafinantseeringuks, auto ost, eksootiline reis jne
5 kuni 10 aastat (keskmine periood) lapse ülikooliraha kogumine jne
kuni 10 ja rohkem aastat (pikk periood) kogumine pensionipõlveks, suvemaja ost jne

Pane eesmärk paika!

Investeerimisel on oluline paika panna eesmärk – mille jaoks sa investeerid. Mõni investeerib, et osta näiteks viie aasta pärast suurem kodu, mõni investeerib lapse tulevikuks või enda pensionieaks.

Investeerimise eesmärk võib olla ka iga-aastane dividenditulu teenimine aktsiainvesteeringutelt, et niimoodi suurendada oma iga-aastaseid sissetulekuid.

Viimati uuendatud 9. august 2019