Tuletisväärtpaberid

Tuletisväärtpaber (derivatiiv) annab selle omanikule õiguse või paneb talle kohustuse tulevikus mingi vara ostuks, müügiks või vahetuseks kokkulepitud hinnaga.

Tuletisväärtpaberite väärtus sõltub üldjuhul tuletisväärtpaberi aluseks oleva vara (alusvara) hinna muutumisest. See tähendab, et tuletisväärtpaberi hind sõltub mõne teise instrumendi hinna liikumisest.

Tuletisväärtpaberite tüüpe võib olla piiramatult, seega võivad tuletistehingud olla väga erinevate tingimustega.

Enne tuletisväärtpaberisse investeerimist pead sa selle tehingu sisu ja kaasnevad riskid endale väga hästi selgeks tegema. 
Klassikalisemad ja lihtsamad tuletisväärtpaberid on optsioon ja futuur.

Optsioon annab õiguse tulevikus osta või müüa väärtpaberit eelnevalt kokkulepitud hinnaga.

Futuur aga kohustab sind väärtpaberit tulevikus eelnevalt kokkulepitud hinnaga ostma või müüma.

Oliver ostab pangalt õiguse (optsiooni) osta N päeval aktsia A pangalt hinnaga 2 eurot. Tuletisväärtpaberiks on ostetud õigus, alusvaraks aktsia. Kui päeval N on selle aktsia (alusvara) hind börsil 4 eurot, siis on Oliver palju võitnud, sest ta saab pangalt osta aktsia poole madalama hinnaga, kui on selle tegelik turuväärtus.

Samas võib juhtuda ka vastupidi. Näiteks päeval N on aktsia A hind hoopis 1 euro. Siis pole Oliveril ostetud optsiooniga midagi peale hakata ja kaotab optsiooni ostmiseks kulutatud raha (seda nimetatakse optsioonipreemiaks).

Suur risk

  • Tuletistehingus sisaldub teatud spekulatiivsus, kuna edu sõltub hindade liikumisest tulevikus, mida sa kunagi lõpuni ei tea. Sellest ka tuletistehingute suurem riskantsus ning vajadus olla tehingu sisuga väga hästi kursis.
  • Samas võib tuletistehingut kasutada ka just vastupidi - riskide maandamiseks. Riskide maandamine tähendab seda, et sina ostad endale näiteks õiguse väärtpaberit tulevikus kindlaks määratud hinnaga müüa ning sellega sa katad enda riski, kui väärtpaberihind peaks selle perioodi jooksul alanema.
  • Tuletistehinguid peaks tegema inimene, kes väga hästi tunneb ja saab aru tuletistehingutega seotud riskidest.
Viimati uuendatud 9. september 2019