Krediitkaart

Krediitkaart on maksekaart, millega makstes ei sõltu makstav summa kaardiomaniku kontojäägist, vaid see summa arvatakse maha kaardiomaniku vabast krediidilimiidist. Teisisõnu annab krediitkaart võimaluse kasutada kokkulepitud piirmääras kas siis panga või mõne muu finantsasutuse poolt antud laenu. Üldjuhul sõltub kokkulepitud piirmäära ehk krediidilimiidi suurus isiku regulaarsest netosissetulekust. Krediidilimiit lepitakse kokku krediitkaardi lepingut sõlmides. Sissetuleku olemasolu ja suuruse nõue ning vastavalt sellele pakutav krediidilimiit on erinevatel pankadel ja finantsasutustel ning kaartidel erinev. 

Eelkõige on krediitkaart mõeldud ostude eest tasumiseks, kas kauplustes, teenindusasutustes või internetipoodides. Krediitkaardiga tehtud tehingute eest toimub tasumine finantsasutuse poolt määratud kuupäeval ja viisil. Tagasimaksmise viisid võivad olla erinevad. Krediitkaardiga on võimalik pangaautomaadist välja võtta ka sularaha, kuid tasub teada, et sularaha väljavõtmise eest küsib pank üldjuhul teenustasu.

Kui inimene reisib palju, võiks ta omada krediitkaarti, sest välismaal eelistatakse sageli maksevahendina deebetkaardile krediitkaarti, samuti näitab krediitkaart finantsasutuse usaldust kliendi vastu ning suurendab seeläbi ka kaupmeeste usaldust, sobides niiviisi hästi garantiiks broneeringute tegemisel.

Kaarti tohib kasutada ainult see isik, kelle nimele kaart on väljastatud. Aeg-ajalt tasub jälgida oma konto seisu ning kontrollida krediitkaardikonto väljavõtet. See aitab kiiremini avastada võimalikke pettusi.

Oliver kasutas juba aastaid määratud tagasimaksega krediitkaarti. Kuna Oliveri naisel Riinal krediitkaarti ei olnud, uurisid nad võimalust, kas Oliveri krediitkaardile saaks võtta lisakaardi. Selgus, et saab. Lisakaardi eest tuleb samuti maksta kuutasu nagu põhikaardigi eest, kuigi Oliver nägi panga hinnakirjas ka sellist määratud tagasimaksega krediitkaarti, millel kuu- ega aastatasu polnudki. Lisakaardi võtmisega tuli üle vaadata ka krediidilimiit ning kasutuslimiit. Oliveri krediidilimiit oli 1 200 eurot ning see jäeti samaks, kuid muudeti kaardi kasutuslimiiti: kui seni sai Oliver üksi kasutada 1 200 eurot, siis nüüd jäi Oliverile kasutuslimiidiks 800 eurot ning Riina lisakaardile 400 eurot.

Krediitkaartide lisavõimalused

Krediitkaardiga võidakse kaasa pakkuda lisateenuseid, näiteks tasuta või soodushinnaga reisikindlustust, kaardikaskot, ostukindlustust, soodustusi samas pangas teiste lepingute sõlmimisel, samuti soodustusi erinevates teenindusasutustes. Lisateenuste olemasolu ei tohiks kaardi valimisel määrava tähtsusega olla. Hinnata tasub esiteks seda, kas ühte või teist lisateenust üldse vaja on ning teiseks, kui osta see teenus eraldi, kas hind tuleks soodsam ja teenus vastaks rohkem soovidele?

Tavaliselt pakutakse võimalust vormistada krediitkaardile ka lisakaart(e). See tähendab, et on võimalik näiteks oma pereliikmele lisakaart teha, nii et temagi saab sulle antud krediidilimiiti kasutada. Seejuures tasub tähele panna, et kaardi omanik vastutab ka lisakaardi omaniku tehingute eest.

Võrdlemine enne valimist

Krediitkaardi kasuks otsustades tasub võrrelda erinevate pankade ja finantsasutuste pakutavaid kaarte – nende kasutustingimusi ning kasutamisel pakutavaid võimalusi. Olulised kasutustingimused, millele tuleks tähelepanu pöörata, on kasutatud krediidi tagastamise tingimused ning intressi ja viivise arvestamise põhimõtted. 

NB! Pank või muu finantsasutus peab enne krediitkaardi lepingu sõlmimist andma inimesele piisavaid selgitusi, et inimene saaks hinnata, kas talle pakutav leping vastab tema vajadustele ja rahalistele võimalustele. Selleks kasutatakse tarbijakrediidi standardinfo teabelehte, mis on kõikides pankades ja muudes finantsasutustes ühesugune ning mis lihtsustab tarbijal erinevate pakkumiste võrdlemist. Teabelehel märgitakse ära kliendile pakutava krediidi suurus, intressimäär aastas, krediidi kulukuse määr, muud lisanduvad tasud, viivised ja teised võlgnevusega seotud tasud, lepingu kestvus jne.

Mille jaoks sul krediitkaarti vaja on?

Kui sul on plaanis hakata krediitkaarti taotlema, aitab erinevate tingimustega kaartide vahel valikut teha vastus küsimusele: mille jaoks sul seda vaja on? Kas üksikute suuremate ostude tegemiseks, kui omal raha parasjagu napib või läheb seda tarvis peamiselt välisreisidel?

Kui vajad kaarti peamiselt välisreisidel hotelli ja lennupiletite broneerimiseks ning pakutav krediit pole esmatähtis, võid valida näiteks kuutasuta püsimaksega kaardi, millele saab ise raha peale kanda. Nii ei kaasne kaardi kasutamisega sinu jaoks kulusid, sest kasutad oma raha. 

Krediitkaartide tüübid

Laias laastus võib krediitkaardid jagada kolme rühma – määratud tagasimaksega, vaba tagasimaksega ja püsimaksega krediitkaart. Tasub teada, et kuigi nad kannavad erinevates pankades sageli sama nime, sõltuvad nende tingimused konkreetsest pangast või finantsasutusest ja kaardist.

  • Määratud tagasimaksega krediitkaart – kokkulepitud päevade jooksul saad üldjuhul kasutada intressivaba raha. Intressivabade päevade arv sõltub pangast või finantsasutusest ja konkreetsest krediitkaardist ning see võib olla näiteks 40–50 päeva. Kõik eelneval kuul kulutatud summad võtab pank või muu finantsasutus ise kokkulepitud maksepäeval sinu kontolt maha. Kui siis vajalikku summat kontol ei ole, hakatakse arvestama viivist. Tagasimakse päev on kindel kuupäev, näiteks iga järgneva kuu 10. või 20. päev. Üldjuhul on kaardile kehtestatud kuu- või aastatasu.
  • Vaba tagasimaksega krediitkaart – kulutatud summa tagasimaksmisel saad üldjuhul ise valida tagasimaksmise aja ja summa ning võid maksta ka osade kaupa. Intressivabad on reeglina sõltuvalt pangast ja kaardist näiteks 30–55 päeva. Kui kasutatud raha selle aja jooksul tagasi pole kantud, pead kasutatud summalt pangale või finantsasutusele maksma intressi. Üldjuhul on kaardile kehtestatud kuu- või aastatasu. 
  • Püsimaksega krediitkaart – kasutatud summa maksad pangale tagasi lepingus fikseeritud suurusega ja regulaarsete osamaksetena ning osamaksed saad jaotada pikema perioodi peale. Kuigi lepingus on ette nähtud minimaalne osamakse summa, võid maksta ka rohkem, sest mida kiiremini pank või finantsasutus laenatud summa tagasi saab, seda vähem pead intressi maksma. Üldjuhul intressivabu päevi ei ole, nii et kui kaarti maksmiseks kasutad ja info tehingust jõuab panka või finantsasutusse, algab kasutatud summalt intressiarvestus. Püsimaksega krediitkaartide seast on võimalik leida ka kuu- ja aastatasuta kaarte. 

On ka selliseid krediitkaarte, kuhu saab ise raha juurde maksta, et kaardi vaba jääki suurendada. Enda raha kasutamise eest ei pea pangale loomulikult intressi maksma. 

Kui sul juba on krediitkaart, tasub oma tehingute väljavõttele ja kaardi kasutamise tingimustele mälu värskendamiseks pilk peale heita ja kaaluda, kas tegemist on kõige kasulikuma lahendusega või on tarbimisvajadused vahepeal muutunud ning aeg on küps uue kaardi võtmiseks või sellest hoopis loobumiseks. 

Kuidas krediitkaarti arukalt kasutada?

  • Krediitkaardiga tehtud ostudel tuleb internetipanga väljavõtte abil regulaarselt silm peal hoida, et mitte kulutamisega hoogu sattuda. Võiks püüda maksimaalset limiiti mitte ära kasutada, et järgmisel kuul selle tagasimaksmisega raskusi poleks.
  • Kuigi vaba tagasimaksega kaardiga saab ise valida tagasimakstava summa suuruse ja aja, võiks püüda kasutatud raha või vähemalt suurem osa sellest intressivabade päevade jooksul tagasi maksta. Nii maksad vähem intressi. Samal põhjusel tasub ka püsimaksega kaardi puhul maksta kogu kasutatud summa võimalikult kiiresti tagasi, sest püsimaksega kaardi puhul reeglina intressivabu päevi ei ole. Kui sa ise ei taha või ei suuda laenamisel distsipliini hoida, siis võib sobida määratud tagasimaksega krediitkaart, sest sellelt võtab pank ise korra kuus kindlaks määratud tähtpäeval eelmisel kuul laenatud summa maha.
  • Kui kasutatud krediidi tagasimaksmisega hiljaks jääda, hakkab pank või finantsasutus arvestama viivist.
  • Kui krediitkaardi omamine hakkab üle jõu käima, võiks koostada eelarve. Sinna tuleks kirja panna oma igakuised tulud ja kulud ning arvutada, kui kiiresti oleks võimalik krediitkaardi võlg tagasi maksta. Tee tagasimakse graafik ja järgi seda!
  • Kui tagasimaksmisega on raskusi, tuleb pangaga või finantsasutusega ühendust võtta, et lahendus leida.
Viimati uuendatud 1. oktoober 2019