Enne hoiustamist

  1. Tutvu lepingu tingimustega! Palu pankadel esitada lepingutingimused, kus on kirjas nii sinu kui ka panga õigused ja kohustused, hoiuse kasutamistingimused ning teenuse ennetähtaegse lõpetamise kord. Reeglina on hoiustamise tingimused ära toodud pankade veebilehtedel.
  2. Tee endale selgeks intressi arvutamise alused ja põhimõtted! Selleks palu selgitust pangatöötajalt. Intressi arvutamise põhimõtete tundmine on oluline seetõttu, et just sellest sõltub sinu teenitav tulu.
  3. Võrdle erinevate pankade pakutavaid hoiuseintresse! 
  4. Uuri lepingu pikendamise võimalusi. Pangad pakuvad sageli võimalust leppida kokku tähtajalise hoiuse automaatses pikendamises. Uuri täpsemalt, millistel tingimustel hoiuse automaatne pikendamine toimub.
  5. Tee selgeks lepingu ennetähtaegse ülesütlemisega seonduv nagu näiteks poolte õigused ja kohustused, võimalikud rahalised kulud, etteteatamise aeg jne.
  6. Tutvu tagatisfondi veebilehel hoiuste tagamise skeemiga, mille tegevusalused tulevad Tagatisfondi seadusest.  

Pane tähele!

  • Hoiuse avamine eeldab sinu nimel oleva arvelduskonto olemasolu samas pangas. 
  • Investeerimisriskiga hoiuse (investeerimishoiuse) puhul pööra erilist tähelepanu nendele lepingutingimustele, mis kujundavad makstava intressi suuruse ning sissemakstud raha säilimise.
  • Tähtajalise hoiuse puhul uuri erinevatest pankadest, milline on minimaalse sissemakse suurus kas eurodes või mõnes muus valuutas.
  • Euroopa Liidu liikmesriigis asutatud pankade piiriülesele tegevusele ja nende filiaalide tegevusele rakendub vastava riigi hoiuse tagatuse skeem. Kuna liikmesriikide hoiuse tagamise skeemidel on erinevad hoiuste hüvitamise tingimused, siis täpsema informatsiooni saamiseks tuleks pöörduda konkreetse krediidiasutuse poole.  
Viimati uuendatud 11. detsember 2020