Mis on ühisrahastus?

Ühisrahastus on kollektiivse panuse abil raha koondamise vahend. Peamiselt toimub ühisrahastus interneti platvormide kaudu. Rahastuse taotlejate eesmärk on leida kindla aja jooksul projektile finantseerijad. Investeerijad soovivad üldjuhul teenida oma investeeringult tulu, näiteks intressitulu või osa kasumist.

Ühisrahastusplatvormid võib tinglikult jagada kolmeks:

  • laenupõhised mudelid - taotleja otsib avalikkuselt raha projekti rahastamiseks ja lubab saadu tagastada
  • investeerimis- või osaluspõhised mudelid - taotleja pakub ühisrahastusettevõtte kaudu investeerimisvõimalust ettevõttesse (näiteks aktsiatesse või osadesse)
  • finantstulu mitte pakuvad mudelid - taotleja otsib oma projekti teostamiseks vajalikke rahalisi vahendeid tasu lubamata või pakkudes vastutasuks tooteid või teenuseid

Kas ühisrahastus on reguleeritud? 

Eesti ja Euroopa Liidu tasandil hetkel ühisrahastamist reguleeritud ei ole. See tähendab, et Eestis ei ole ühisrahastusettevõtete jaoks ühtseid nõudeid investorkaitse tagatiste, avaldatava teabe, hoolsuskohustuse, konfliktide juhtimise ega platvormi jätkusuutlikkuse kohta.

Ühisrahastusega kaasnevad riskid

Kuigi ühisrahastamine on innovaatiline vahendite kaasamise meetod, kaasneb investorile sellega mitmesuguseid riske. Eeskätt tuleb arvestada, et erinevatel põhjustel võib kaotada sisse makstud raha. Seetõttu tasuks investeerida vaid sellise summa piires, mille kaotamine ei avalda mõju sinu igapäevaelule. 

Loe ühisrahastuse kohta ka Finantsinspektsiooni kodulehelt

Viimati uuendatud 11. detsember 2019