Mis on ühisrahastus?

Ühisrahastus on kollektiivse panuse abil raha koondamise vahend. Peamiselt toimub ühisrahastus interneti platvormide kaudu. Rahastuse taotlejate eesmärk on leida kindla aja jooksul projektile finantseerijad. Investorid soovivad üldjuhul teenida oma investeeringult tulu, näiteks intressitulu või osa kasumist.

Ühisrahastusplatvormid võib tinglikult jagada kolmeks:

  • laenupõhine ühisrahastus – viiakse kokku isikud, kes soovivad laenu võtta ja kes on valmis seda tasu eest andma.
  • investeeringupõhine ühisrahastus – rahastuse taotleja pakub ühisrahastusplatvormi kaudu võimalust investeerida taotleja väärtpaberitesse, aktsiatesse, osadesse või omakapitali instrumentidesse ning rahastuse andja saab vastutasuks osaluse, võlakirja või osa projekti tulust. 
  • finantstulu mitte pakkuv ühisrahastus – toetatakse projekte või annetatakse raha heategevusena ilma rahalise kasuta.

Kuidas ühisrahastus on reguleeritud? 

Ühisrahastus on reguleeritud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega, mille alusel saavad alates 2021. aasta 10. novembrist hakata Finantsinspektsioonilt tegevusluba taotlema ühisrahastusteenuse pakkujad, kes vahendavad ettevõtetele laene või võimaldavad investeerida ettevõtete väärtpaberitesse või ühisrahastuse eesmärgil aktsepteeritud instrumentidesse. Tegevusluba peab neil teenuse pakkumiseks olema hiljemalt 2023. aasta 11. novembriks. 

Nimetatud määrus ei kohaldu ühisrahastusteenuse pakkujatele, kes vahendavad laenu tarbijatele. Sellised teenuseosutajad peavad Finantsinspektsioonilt taotlema tegevusloa krediidiandjate ja –vahendajate seaduses väljatoodud alustel. Samuti ei ole ühisrahastuse tegevusluba vaja taotleda finantstulu mitte pakkuval ühisrahastuselplatvormil.

Ühisrahastust puudutava määruse peamine eesmärk on kaitsta investorit. Tegevusloa andmisel kontrollib Finantsinspektsioon põhjalikult ettevõtte tausta, tegevust ja selle juhte. Kuna ühisrahastusteenuse osutajate tegevus toimub suuresti elektrooniliselt, siis hindab inspektsioon ka ettevõtte tehnilise korralduse taset ja talitluspidevust. Lisaks tekib tegevusloaga ühisrahastusteenuse pakkujatel kohustus kontrollida projektiomanikult saadud teavet ning seda infot peab ta investoritega jagama. Investoreid tuleb informeerida ka pakkumisega kaasnevatest huvide konfliktidest ning nende maandamise meetmetest.

Ühisrahastusega kaasnevad riskid

Kuigi ühisrahastus on innovaatiline vahendite kaasamise meetod, kaasneb investorile sellega mitmesuguseid riske. Eeskätt tuleb arvestada, et erinevatel põhjustel võib kaotada sisse makstud raha. Seetõttu tasuks investeerida vaid sellise summa piires, mille kaotamine ei avalda mõju sinu igapäevaelule. 

Loe ühisrahastuse kohta ka Finantsinspektsiooni kodulehelt

Viimati uuendatud 24. oktoober 2022