Tähtajaline hoius

Kasulikud viited

Tähtajalise hoiuse puhul annad kokkulepitud summa kokkulepitud ajaks panka hoiule ning see summa teenib selle aja jooksul kindlat intressi. Kokkulepitud intressi tagab pank. 

 • Mida pikem on hoiuse tähtaeg, seda kõrgem on makstav intress. 
 • Tähtajalise hoiuse puhul ei ole üldjuhul võimalik kokkulepitud perioodil teha täiendavaid sissemakseid ega väljamakseid. Kui soovid oma raha varem ehk enne hoiuse lõpptähtaja saabumist kasutada, kaotad üldjuhul õiguse intressile ehk saad tagasi üksnes hoiusele paigutatud summa.
 • Pank võib olla kehtestanud tähtajalise hoiuse avamiseks miinimumsumma: see võib olla nii 100 kui 300 eurot sõltuvalt pangast.
 • Suurim risk tähtajalise hoiuse puhul on panga võimalik pankrot. Kuid hoiused on tagatud kuni 100 000 euro ulatuses hoiustaja kohta ühes pangas. 
 • Teenitud tulult pead maksma tulumaksu.

Tähtajalise hoiuse plussid ja miinused

Plussid
 • hoiustatud raha säilib 100%
 • hoiustatud raha on tagatud Tagatisfondi määratud summa ulatuses (mitte rohkem kui 100 000 eurot ühe hoiustaja kohta ühes pangas
 • täpselt on teada, kui palju määratud aja jooksul teenid
 • hoiustamine on võimalik nii eurodes kui ka teistes valuutades (nt USD jne)
 • võimalik valida erinevate hoiustamisperioodide vahel
 • lepingu sõlmimine on lihtne
 • ei nõua igapäevast jälgimist
 • üldjuhul puudub lepingu sõlmimistasu
Miinused
 • ei ole võimalik teha täiendavaid sissemakseid ega väljamakseid
 • lepingu katkestamisel kaotad üldjuhul kogunenud intressi, võimalikud on ka muud rahalised kulud
 • risk kaotada hoiustatav summa panga pankroti korral (v.a Tagatisfondi tagatav summa)
 • hoiuselt saadavalt tulult tuleb maksta tulumaksu

Kellele tähtajaline hoius sobib?

 • Tähtajaline hoius sobib inimesele, kes ei soovi võtta suuri riske.  
 • Tähtajaline hoius sobib ka lühiajaliste investeeringute korral, kui hoiustaja ei ole valmis investeerima instrumentidesse, mille väärtus võib lühemas ajaperspektiivis ka kahaneda.  
 • Tähtajalise hoiuse kasuks otsustades on oluline kindlalt teada, kui pikka aega pole sul vaja tähtajalisele hoiusele paigutatavat raha kasutada. 

Pangahoiusega ei kaasne teenustasusid

Hoiust ei pea sa avama samas pangas, kus igapäevaselt arveldad, vaid võid valida panga, kes pakub kõige suuremat intressi, sest pangahoiused on riiklikult tagatud ka panga pankroti korral. Teises pangas hoiuse avamise eelduseks on arvelduskonto avamine ning see on tasuta. Seega ei kaasne tähtajalisele hoiusele, kasutus- või kogumishoiusele raha panemisega sinu jaoks täiendavaid kulusid. Hoiuselt teenitud intressilt tuleb maksta tulumaksu.

Viimati uuendatud 9. september 2019