Petuskeemid

Raha tõmbab alati pettureid ligi. Pettusi on väga erinevaid: võltsloteriid, pangaparoolide välja petmine, pakkumine investeerida ja kiiresti suurt tulu teenida jne. Paraku leidub alati inimesi, kes petturite õnge lähevad. Põhjusi võib olla erinevaid: inimene on rahahädas ja loodab lubatud suure teenimisvõimaluse abil oma probleemid lahendada või ollakse lihtsalt liiga sinisilmsed. Petturid suudavad tavaliselt endast väga usaldusväärse mulje jätta, olles viisakad, lahked, kasutades ametlikke kirjablankette jne. Samuti kiirustatakse inimest tagant, et investeerimisotsus tuleb kohe langetada, sest on teisigi huvilisi vmt.

Püramiidskeem

Tegemist on nn „raha tegemise klubiga”. Klubiga ühinemisel lubatakse sulle suurt tulu, kuid seda alles peale ühinemistasu maksmist ning uute liikmete värbamist. Püramiidskeemiga liitudes ei teeni sa aga investeeritud summade pealt mingisugust lisatulu ning kaotad ka oma sissemakse! Uute liikmete sissemaksud lähevad petuskeemi väljamõtlejatele. Klubi tegevusala võib olla seinast seina – püramiidskeeme on nii pakkumistega raha hoiustamiseks väga kõrge intressiga kui ka „võimalusega investeerida“ suurt ja kiiret tulu pakkuvasse ärisse.

Hoiatus

Ära liitu skeemiga, mille kaudu tulu teenimise eelduseks on pidev uute liikmete värbamine.

Ära lase ennast häirida sellest, et keegi sinu tuttavatest on saanud kokkulepitud tasu. See on tavaline, et püramiidskeemide ellukutsumise alguses annavad petturid esimestele skeemiga liitujatele lubatud tasu. Seda selleks, et tekiks usaldus ning usaldus tooks kaasa kiire ja ulatusliku uute liikmete ühinemise ja uute liikmemaksude laekumise.

Ära nõustu millegagi ega kirjuta alla ühelegi dokumendile, kui tunned pakkujapoolset pealekäimist või liigselt kiirustamist.

„Soodsad" investeerimisskeemid

„Soodsate” investeerimisskeemide korral pakutakse sulle võimalust paigutada oma raha väärtpaberitesse, vääriskividesse, veinidesse jne. Selliseid pakkumisi tehakse nii telefoni kui ka e-kirja või posti teel. Inglise keeles nn boiler roomtehingutena tuntud skeemide läbiviijad võivad asuda kus tahes maailma nurgas – nii Aasias, Ameerikas kui ka Euroopas. Petturid helistavad potentsiaalsetele investoritele ja pakuvad näiteks aktsiaid. Reeglina kaasneb nende poolt pakutavatesse väärtpaberitesse investeerimisega väga kõrge risk ning pakutavad väärtpaberid võivad tegelikult olla oluliselt odavamad kui pakutav ostuhind. Tavaliselt on sellised väärtpaberid börsil noteerimata ning neid on väga raske hiljem kellelegi edasi müüa.

Kui nõustud pakkumisega, saadetakse sulle kohe arve väärtpaberite eest tasumiseks ning lubatakse seejärel saata dokumendid ostetud aktsiate omandiõiguse kohta. Mõnikord saad vastutasuks väärtpaberid, mille väärtus on oluliselt madalam sinu poolt makstud summast. Mõnikord aga kaob boiler room sootuks ja sa ei näe oma raha ega lubatud aktsiaid enam kunagi.

Hoiatus

Investeerimisteenuseid pakkuvad firmad peavad Eestis olema registreeritud, nende üle teostab järelevalvet Finantsinspektsioon. Turuosaliste nimekirja leiad Finantsinspektsiooni kodulehelt.

Kui investeerimisteenuseid pakkuva äriühingu asukohaks on mõni muu Euroopa riik, tuleks teiste riikide finantsjärelevalve asutuste veebilehtedelt kontrollida, kas investeerimisteenuseid pakkuv äriühing on antud riigis registreeritud, või edastada vastava riigi finantsjärelvalvele selle kohta kirjalik järelepärimine. Finantsjärelevalve asutuste veebiaadressid leiad Finantsinspektsiooni kodulehelt.

Kahtluse korral pöördu pakkuja usaldusväärsuse kontrollimiseks ning sõltumatu nõuande saamiseks Finantsinspektsiooni poole.

„Teeni raha kodust väljumata"

Tegemist on näiteks e-kirja teel saabuva pakkumisega, kus väidetavalt on võimalik oma kodus täiendavate oskuste, hariduse ja teadmisteta teenida kerge vaevaga suurem summa raha. Pettus seisneb selles, et enne uue töö alustamist tuleb tööpakkujale teha nn sissemaks. Pärast raha maksmist pole aga lubatud tööd ning mõistagi ei maksta sulle ka mingit tasu. Sissemaksust oled samuti ilma.

Kuna inimesed otsivad tööd ka välismaalt, kasutavad seda ära petturid, kes loovad nn töövahenduskontori. Selleks, et sulle välismaal töökoht otsitaks, soovivad nad ettemaksu.

Hoiatus

Ära maksa mingil juhul raha ette! Tööandjad ju ei küsi tööle asuvalt töötajalt ettemaksu! Töövahenduse eest töölesoovijalt ettemaksu küsida on ebaseaduslik!

Uuri välja, kas näiteks e-kirjaga pakkumise teinud firma üldse tegelikkuses eksisteerib. Kus on tema täpne asukoht, kes on töötajad, omanikud? Kui tegemist on usaldusväärse ettevõttega, saadetakse sulle firma kontaktandmed ning muu sinu poolt palutud informatsioon. Välismaal tegutseva ettevõtte puhul tuleb olla eriti tähelepanelik.

Euroopa Liidu riikidesse tööleminekusooviga tutvu kasuliku infoga Eurese kodulehel (Euroopa Komisjoni loodud töövahenduse võrgustik).

Viimati uuendatud 4. detsember 2019