Hoiused

Hoiustamine on võimalus juhuks, kui soovid raha koguda, aga ei ole valmis võtma riske. Pank maksab hoiustatud rahale intressi ning sinu tulu sõltub hoiustatud summa suurusest, hoiustamise ajast, valuutast ning intressimäärast. Pangahoiusele paigutatud raha säilimine on tagatud ka panga pankroti või tegevusloa tühistamise korral. Pankades olevad hoiused hüvitatakse koos hoiuste peatamise päevaks kogunenud intressiga 100 % ulatuses, kuid mitte rohkem kui 100 000 euro suuruses summas iga hoiustaja kohta ühes pangas. Kusjuures teises Euroopa Liidu liikmesriigis asutatud pankade piiriülesele tegevusele ja nende filiaalide tegevusele rakendub vastava riigi hoiuse tagatuse skeem. Täiendavat informatsiooni leiad Tagatisfondi lehelt siit. 

 Hoiusele paigutatud raha ei teeni kõrgeid intresse. Küll aga on hoiusele makstav intress kõrgem kui arvelduskontol hoitud rahalt teenitav intress. Samuti ei saa hoiusel olevat raha nii kergelt igapäevaostude peale ära kulutada kui arvelduskontol olevat raha.

Alaltes 01.01.2018 maksustatakse pangahoiuselt teenitud intressid tulumaksuga.

Kõik pangad pakuvad hoiustele erinevaid intresse, vahed võivad siin olla mitmekordsed. Seetõttu tasub erinevate pankade pakutavaid intresse ja muid tingimusi võrrelda, sest hoiuse võid avada ükskõik millises pangas, mitte tingimata seal, kus igapäevaselt arveldad.

Levinumad pangahoiuse liigid: 

  • tähtajaline hoius
  • kasutushoius
  • kogumishoius
  • investeerimisriskiga hoius.

Milline neist valida, sõltub sinu eesmärgist. Nende hoiuste liikide seast leiad nii selliseid, kuhu saad raha näiteks igakuiselt juurde kanda ja mõnel juhul ka vahepeal välja võtta, ilma et kaotaksid intressi. Samuti on hoiuseid, kus annad kindla summa kindlaks perioodiks panga käsutusse.

Hoiustamine hoiu-laenuühistus

Peale pankade saad raha hoiustada ka hoiu-laenuühistutes. Selleks tuleb sul ühistu liikmeks astuda, sest erinevalt pankadest tohivad hoiu-laenuühistus hoiustada ainult ühistu liikmed. Liikmeks astudes tuleb tasuda sisseastumismaks ja osakapitali sissemakse.

Tagatisfond hoiu-laenuühistutes olevaid hoiuseid ei taga, seega võid hoiu-laenuühistu pankroti korral oma rahast ilma jääda.

Mõtle, mis on sinu eesmärk?

  • Soovid raha koguda või kasvatada?
  • Oled valmis võtma riske?
  • Soovid raha hoiuse perioodi jooksul kasutada või hoiusele lisada?

Kui sinu eesmärk on raha kasvatada, sa ei plaani kõrvale pandavat raha lähiaastatel kasutada ja oled valmis võtma riske, tasub uurida teisi investeerimisviise.
 

Viimati uuendatud 31. juuli 2023