Hoiuste intressibaromeeter

Eesti pangad maksavad raha arvelduskontol hoidmise eest intressi kuni 0,01 protsenti hoiustatud summalt aastas. Tähtajalise hoiuse aastane intressimäär on kuni 4,6 protsenti. Tähtajaliste hoiuste intressimäärasid on aasta algusega võrreldes tõstnud kõik peale ühe panga. Tähtajatute hoiuste intressimäärasid tõstetud pole.

Pankade lõikes võivad intressid oluliselt erineda. Et pakkuda tarbijatele võimalust intressimäärasid võrrelda, hakkab Finantsinspektsioon regulaarselt avaldama tarbijaveebis minuraha.ee infot Eestis tegutsevate pankade tähtajaliste ja tähtajatute hoiuste intressimäärade kohta.

Nõudmiseni hoius on intressibaromeetris hoius, millel hoiustatud vahendeid saab hoiustaja nõudmisel kasutada ja käsutada piiranguteta. Tähtajalisena kajastatakse baromeetris hoiust, millel 12 kuud raha hoiustades makstakse algselt kokkulepitud summas hoiustajale intressi. Iga pank on kehtestanud miinimumsummad, mida tähtajalisel hoiusel hoiustada saab.

Tähtajaline hoius 12 kuu arvestuses

Laadi alla PDF

Pank

Intressimäär

Intressimäär 2023. aasta alguses

Hoiuse miinimumsumma

Link panga veebilehele

Viimati muudetud

AS Citadele banka Eesti filiaal

4,0%

0,70%

150,00 

https://www.citadele.ee/
et/private/savings/

01.12.2023

AS Inbank

4,5%

2,60%

500,00 

https://inbank.ee/hoius

05.10.2022

AS LHV Pank

4,25%

2,00%

500,00 

https://www.lhv.ee/et/
tahtajaline-hoius
#intressimaarad

28.07.2023

AS SEB Pank

4,5%

1,55%

500,00 

https://www.seb.ee/eraklient/
kogumine-ja-investeerimine/kogumine/
tahtajalise-hoiuse-intressimaarad#eur

28.09.2023

AS TBB pank

4,5%

0,35%

200,00 

https://www.tbb.ee/hoiuste-intressimaarad/

09.10.2023

Bigbank AS

4,6%

2,60%

500,00 

https://www.bigbank.ee/
hoiused/

24.10.2023

Coop Pank AS

4,5%

2,00%

100,00 

https://www.cooppank.ee/
hoius

30.10.2023

Holm Bank AS

4,3%

2,60%

500,00 

https://www.holmbank.ee/
et/eraklient/hoius

15.06.2023

Luminor Bank AS

4,0%

1,60%

100,00 

https://luminor.ee/intressi-ja-viivisemaarad#hoiused

03.08.2023

Swedbank AS

4,5%

1,50%

190,00 

https://www.swedbank.ee/
private/home/more/
pricesrates/interests

28.09.2023

Nõudmiseni hoius ehk arvelduskonto 12 kuu arvestuses

Laadi alla PDF

Pank

Intressimäär

Miinimumsumma

Link panga veebilehele

Viimati muudetud

AS Citadele banka Eesti filiaal

0,00%

-

-

-

AS Inbank

-

-

-

-

AS LHV Pank

0,01%

18000

-

Alates 2015. aasta keskpaigast

AS SEB Pank

0,01%

-

-

Enne 2015

AS TBB pank

-

-

-

-

Bigbank AS

-

-

-

-

Coop Pank AS

0,01%

-

https://www.cooppank.ee/hoius

Holm Bank AS

-

-

-

-

Luminor Bank AS

0,01%

18000

https://luminor.ee/intressi-ja-viivisemaarad#hoiused

Swedbank AS

0,01%

-

https://www.swedbank.ee/private/home/
more/pricesrates/interests

Hoiustamine on võimalus juhuks, kui soovid raha koguda, aga ei ole valmis võtma riske. Pank maksab hoiustatud rahale intressi ning sinu tulu sõltub hoiustatud summa suurusest, hoiustamise ajast, valuutast ning intressimäärast. Pangahoiusele paigutatud raha säilimine on tagatud ka panga pankroti või tegevusloa tühistamise korral. Pankades olevad hoiused hüvitatakse koos hoiuste peatamise päevaks kogunenud intressiga 100 % ulatuses, kuid mitte rohkem kui 100 000 euro suuruses summas iga hoiustaja kohta ühes pangas.

Viimati uuendatud 1. detsember 2023