Eesti elanike finantskirjaoskuse edendamise programm aastateks 2013–2020

Rahandusministeeriumi eestvedamisel loodud Eesti elanike finantskirjaoskuse edendamise programm annab ühtse raamistiku ja eesmärgi kogu finantskirjaoskuse valdkonna edendamise tegevustele Eestis. Programm ühendab avalikku- ja erasektorit esindavate organisatsioonide tegevusi.

Viimati uuendatud 29. august 2019