Huvitavat lugemist

1209.97
Raamat annab ülevaate börsist ja selle toimimisest ning selgitab põhimõisteid käsitledes mh investeerimiseesmärkide seadmist, inimese sobivust investoriks, investeerimisstrateegiad, riske, info leidmist ja analüüsimist ning optsioonide kasutamist.