Euroopa järelevalveasutused avaldasid interaktiivse teabelehe kestliku rahanduse kohta

1. detsember 2023

Kolm Euroopa järelevalveasutust (EBA, EIOPA ja ESMA) avaldasid interaktiivse teabelehe, milles vastatakse tarbijate kõige sagedamini esitatavatele küsimustele kestliku rahanduse kohta.

Teabeleht annab näpunäiteid tarbijatele, kes kaaluvad kestlikkuse omadustega finantstoodete, sh laenude, säästude, investeeringute, kindlustuse ja pensionide ostmist.

Mis on kestlikkuse omadustega finantstoode?

Kestlikkuse omadustega finantstooteid pakuvad pangad, varahaldurid, kindlustusandjad, pensionifondid või muud äriühingud. Need hõlmavad järgmist:

  • Laenud, millega toetatakse keskkonnasäästlikke projekte, näiteks laenud heitevaba sõiduki ostmiseks, keskkonnasäästliku eluaseme ostmiseks või eluaseme renoveerimiseks/uuendamiseks, et muuta see energiatõhusamaks.
  • Investeeringud konkreetsetesse aktsiatesse ja võlakirjadesse, mida emiteerivad näiteks äriühingud, mille CO2 heitkogused on väga väikesed või mis näitavad vastutustundlikku käitumist oma töötajate ja kogukondade suhtes, kus nad tegutsevad.
  • Investeeringud, pensionid(1) või elukindlustuslepingud, nagu investeerimisfondid, elukindlustus- ja pensioniskeemid, mis teevad kestlikke investeeringuid. Investeerimisfond võib näiteks investeerida selliste äriühingute aktsiatesse, mis toodavad elektrit tuule-, päikese- või hüdroenergia abil.

Teabelehega saab tutvuda SIIN.

Rohkem uudiseid

Finantsinspektsioon kutsub neljapäeval, 22. veebruaril kell 10-12 infopäevale, kus selgitatakse nõudeid põhimakseteenuste osutamisele. Infopäev on mõeldud eelkõige pankade ja pangafiliaalide esindajatele, kuid seda võivad jälgida ka kõik teised, kes teema vastu huvi tunnevad. Pankade ja pangafiliaalide esindajaid ootab Finantsinspektsioon osalema Eesti Panga muuseumis, aadressil Estonia…
Finantsinspektsioonile esitati mullu finantsteenuste kohta kokku 389 kaebust, aasta varem oli tarbijate pöördumisi 335. Sarnaselt varasemale aastale oli ka 2023. aastal suurem osa ehk üle 70 protsendi kaebustest seotud makse- ja krediiditeenustega, peamiselt maksekonto avamisest keeldumise ja sulgemisega. Samuti oli mitmel juhul probleeme maksete teostamisega. Finantsinspektsioon arvestab...
Eesti Pank ja Finantsinspektsioon kutsuvad majandus-, ühiskonna- ja ettevõtlusõpetajaid 29. veebruaril kell 10–14 rahatarkuse seminarile Eesti Panga muuseumis. Seminaril tutvustame ülevaadet vastvalminud analüüsist Eesti laenuturu kohta, räägime, milliseid teenuseid peavad kõik pangad tarbijale pakkuma ja milliseid kaebusi on nende kättesaadavuse osas esitatud ning vaatame otsa sularaha…