Finantsinspektsioon korraldas võlanõustajatele seminari

4. Mai 2023

Finantsinspektsioon kutsus kõik võlanõustamisega ametialaselt tihedalt seotud inimesed 4. mail seminarile, kus räägiti võlgnike õigustest ja psühholoogilistest dilemmadest, uutest finantsteenustest ning TTJA rollist võlgnike abistamisel. Seminarist võttis osa üle saja inimese. 

Finantsinspektsioon korraldab võlanõustajate seminare kaks korda aastas. 
 

Otseülekande link 

KAVA
13.00     Kogunemine ja tervituskohv

13.15     Finantsinspektsiooni tarbijaveebi minuraha.ee võlgnike toetamiseks loodud rubriik
              Eva Vahur, Finantsinspektsiooni kommunikatsioonijuht

13.30     Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti roll võlgnike abistamisel ja tarbijavaidluste komisjoni poole pöördumise võimalused
              Kristin Truus, TTJA ettevõtluse osakonna jurist  
 
14.00     Võlgniku õigused
              Merike Roosileht, HUGO.legal jurist

14.30    Kohvipaus

14.45    Uus toode Eesti finantsturul „Osta kohe, maksa hiljem"
             Teele Jürjer, Finantsinspektsiooni jurist

15.00     Võlgniku psühholoogilised dilemmad
             Anu Harjo, Eesti Töötukassa tööotsijate teenuste osakonnajuhataja asetäitja  
 

Rohkem uudiseid

0112.23
Kolm Euroopa järelevalveasutust (EBA, EIOPA ja ESMA) avaldasid interaktiivse teabelehe, milles vastatakse tarbijate kõige sagedamini esitatavatele küsimustele kestliku rahanduse kohta. Teabeleht annab näpunäiteid tarbijatele, kes kaaluvad kestlikkuse omadustega finantstoodete, sh laenude, säästude, investeeringute, kindlustuse ja pensionide ostmist. Mis on kestlikkuse omadustega finantstoode...
2811.23
Finantsinspektsioon korraldab võlanõustamisega tööalaselt tihedalt seotud inimestele reedel, 1. detsembril kell 13 seminari, kus räägitakse võlgade restruktureerimisest, inkassosid puudutavatest seadusemuudatustest ja võlanõustamisteenuse kättesaadavusest. Lisaks saab seminaril teada, kes on hetkel tüüpiline võlgnik ja millistel eluetappidel inimestel võlad tekivad. Seminar on tasuta ja kestab...
2211.23
Ajakiri The Economist pealkirjastab ühe hiljutise loo kui „Customer service is getting worse. What could fix it?“. Artikkel arutleb põhjuste üle, miks kliendirahuolu on liikunud halvemuse poole. On siis selleks suurenev turukontsentratsioon, kus olulist turuosa omavad ettevõtted määravad halva tulemuse või näiteks ka pandeemiast tingitud tööjõu vähenemine. Põhjuseid võib otsida ka...