Finantsteenuste kohta esitatud kaebuste arv kasvas

8. veebruar 2024

Finantsinspektsioonile esitati mullu finantsteenuste kohta kokku 389 kaebust, aasta varem oli tarbijate pöördumisi 335.

Sarnaselt varasemale aastale oli ka 2023. aastal suurem osa ehk üle 70 protsendi kaebustest seotud makse- ja krediiditeenustega, peamiselt maksekonto avamisest keeldumise ja sulgemisega. Samuti oli mitmel juhul probleeme maksete teostamisega. 

Finantsinspektsioon arvestab tarbijate kaebustega oma järelevalvelise töö planeerimisel. Näiteks andis inspektsioon mullu välja soovitusliku juhendi põhimakseteenuste osutajatele, et tagada Eestis maksekonto igakülgne kättesaadavus. Finantsinspektsioon juhib soovitusliku juhendiga tähelepanu, et tarbijatele põhimaksekontode avamine, avamisest keeldumine või sulgemine peab pankades alluma ühtsetele reeglitele ning konto avamisest keelduda või konto sulgeda võib vaid erandjuhul.

Juhul kui finantsteenuse pakkuja tegevuse osas on tekkinud arusaamatus või rahulolematus, siis tuleks esmalt pöörduda teenusepakkuja enda poole. Probleemi olemust ja võimalikke lahendusi on võimalik selgitada telefoni teel, kuid edasise selguse huvides on mõistlik teenusepakkujaga suhelda kirjalikult. Kui teenusepakkujaga suheldes ei jõuta lahendusele või ei saada piisavat selgust, võib sõltumatu nõu ja selgituste saamiseks pöörduda Finantsinspektsiooni poole.

Finantsinspektsioonil puudub kaebuste lahendamise õigus, seega ei anna inspektsioon hinnanguid järelevalve all oleva ettevõtte tegevuse õiguspärasusele ega lahenda vaidlusi sisuliselt. Küll võib inspektsioon esitada kaebuse alusel teenusepakkujale järelepärimise, et saada selgitusi ja kontrollida, kas viimase tegevus üldiselt vastab seadusele. Lisaks saab inspektsioon teavitada võimalustest, kuhu vaidluse lahendamiseks pöörduda ehk kuhu ja kellele esitada kaebus.

Kaebuse esitamise vormi leiab Finantsinspektsiooni veebilehelt.

Loe veel:

Rohkem uudiseid

Elva vallas asuva Valguta Lasteaed-Algkooli klassiõpetaja Monika Peetsmann mäletab juba lapsepõlvest, kuidas kogus klaastaara eest saadud kopikad hoiukassasse ning kui uhke tunne oli hiljem oma esimese palga eest mantel soetada. Tema sõnul saab rahaasjadest teadlikumaks areneda kogu elu, mistõttu on ta missiooniks võtnud rahatarkuse ja ettevõtlikkuse õppe ka oma klassitundides. Miks on oluline…
Laenamine on paljude inimeste jaoks vältimatu samm, et parandada oma elukvaliteeti ja katta ootamatuid väljaminekuid. Siiski tuleb teha seda vastutustundlikult, et mitte sattuda rahalistesse raskustesse. Selleks tasub teada, millised on n-ö halvad ja head laenud. Laenu võttes maksab endalt esmalt küsida, kas asi, mille jaoks ma laenan, peab vastu kauem kui kestab laenu tagasimaksmine? Näiteks…
Rahatarkuse teema on lastele väga põnev, kuid tihti tuleb neile uudisena, et rikkaks ei saadagi üleöö, tõdeb rahatarkuse õpetaja Karl Läll, kes annab rahatarkuse tunde kolmes Eesti koolis kokku seitsmele klassikomplektile . Ilma toetava keskkonnata on keeruline midagi saavutada, mistõttu paneb ta koolitundides suurt rõhku ka suhetele lähedastega. Te töötate TalTechi autonoomsete sõidukite…