„Hüva nõu“ jagamine ühismeedias võib kalliks maksma minna

27. märts 2024

Viimastel aastatel on investeerimine muutunud populaarsemaks ja investoritele kättesaadavamaks. Koos sellega on suurenenud ka keskkondade arv, kus noored investorid oma rahapaigutamise valikute ja investeerimisstrateegiate teemadel arutlevad ning üksteisega nõu ja kogemusi jagavad. Sageli toimuvad sellised arutelud ühismeedias. Kuid milline võib olla sellise sisuga investeerimisteemalise postituse edasi jagamise või järgimise mõju?

Kui süveneda seaduseraamatusse, siis näeme, et selline tegevus võib kogenematule investeerimishuvilisele kalliks maksma minna. Euroopa Liidu turukuritarvitamist käsitlev määrus seab investeerimissoovitustele suhteliselt laiad piirid. Vastavalt sellele võib investeerimissoovituseks pidada mis tahes video kujul või muul viisil avalikku teabe jagamist, sealhulgas ka ühismeedias, kus antakse otseselt või kaudselt nõu või ideid mõne finantsvara ostmise või müümise teemal. Või selle kohta, kuidas endale portfelli erinevaid finantsinstrumente valida. Sama kehtib ka igasuguse avalikult jagatava teabe kohta, mis sisaldab arvamust mõne aktsia või muu finantsvara tulevase hinna kohta.

Investeerimisalase nõu postitamisel tuleb alati tuua välja investeerimissoovituse andja nimi ja ametinimetus, soovituse andmise kuupäev ja kellaaeg. Samuti esitada investeerimissoovitus objektiivselt ehk eristada selgelt faktid tõlgendustest, hinnangutest ja arvamustest ning tagada kõikide kasutatud allikate usaldusväärsus. Kahtluse korral tuleb see selgelt välja tuua ja avaldada soovituse sees selgelt kõik võimalikud huvide konfliktid.

Sotsiaalmeedias jagatud postitused võivad kaasa tuua ka turu kuritarvitamise alaseid – turumanipulatsiooni, siseringitehingute ja siseteabe ebaseadusliku avalikustamisega seotud riske. Oht võib tekkida juhul, kui finantsinstrumendi pakkumise, nõudluse või hinna kohta jagatakse eksitavaid signaale. Või hoitakse selle hinda ebaharilikul tasemel, näiteks meelega erinevaid kuuldusi levitades. Huvide konflikti avalikustamata jätmist võib käsitleda nii, et keegi on huvitatud valede või eksitavate signaalide andmisest, millest ta hiljem ise kasu saab. Infot ühismeedia kaudu levitades võib turumanipulatsiooni ulatus suureneda, kuna see võib kutsuda esile ka teiste kasutajate reaktsiooni.

Sotsiaalmeedia postitus võib kriminaalvastutuseni viia

Inimesed, kes on omavahel seotud, võivad kasutada sotsiaalmeediat, et veenda investoreid, eriti noori, reklaamima või viima ellu teatud tegevusi, mille eesmärk on finantsinstrumentide hinda kunstlikult mõjutada. Kui keegi kasutab seda mõjutatud hinnamuutust ära, võib see tähendada turumanipulatsiooni ehk finantssektoris keelatud ja karistatavat tegu, mille eest võidakse mõnes riigis koguni kriminaalvastutusele võtta. Seega tasub selliste postituste jagamisel ja ise nende soovituste järgimisel olla väga ettevaatlik.

Nõuded, mida investeerimissoovitusi andes järgida tuleb, on erinevad ja need sõltuvad sellest, kes neid soovitusi annab ja millise valdkonnaga seotud on. Kuid siseringitehingud, turuga manipuleerimine ja siseteabe ebaseaduslik avalikustamine on kõigil ühtemoodi keelatud. Tuleb olla väga ettevaatlik ja tähelepanelik, kui sotsiaalmeedias mõne finantsinstrumendi hinda või investeerimisstrateegiat soovitada. 

Evelin Arak, Finantsinspektsiooni finantsinnovatsiooni spetsialist
 

Rohkem uudiseid

Eesti Pank ja Finantsinspektsioon kutsuvad laupäeval, 18. mail 2024 Eesti Panga muuseumisse (Estonia pst 11) traditsioonilisele rahatarkuse perepäevale ja muuseumiööle. Päevas on mängu ehk kell 11–16 toimuval perepäeval on fookuses rahatarkuse õppimine läbi mängu, sest just nii jääb õpitu kõige paremini meelde. Külastajad on oodatud osalema nii MTÜ Ettevõtlusküla peremängus „Minu raha“ kui ka…
Finantsinspektsioon tegeleb riiklikul tasandil finants ehk rahaasjadega seotud järelevalvega ja rahaga seotud kriisiolukordade lahendamisega. Finantsinspektsiooni poole tasub pöörduda, kui oled mõne finantsteenuse osutajaga (näiteks pank, kindlustus, laenuandja, investeerimisfond jt) rahulolematu või ei suuda te omavahel kokkuleppeni jõuda. 2023. aastal esitati Finantsinspektsioonile...
Riigikogu lauale on jõudnud krediidiinkassode ja -ostjate seaduse eelnõu, mis muudab oluliselt senist inkassoturu toimimist ja toob krediidiinkassod Finantsinspektsiooni järelevalve alla, mis muudab krediidivõlglastega suhtlemise pikas plaanis õiglasemaks. Kogu inkassoturg ei lähe järelevalve alla. Lihtsustatult öeldes läheb Finantsinspektsiooni järelevalve alla vaid see osa inkassoettevõtetest…