Pangad arvutavad hoiuse- ja laenuintresse erinevalt

24. august 2023

Pankade kasutatavad hoiuse- ja laenuintresside arvestamise alused ning metoodika võib olla erinev, mis omakorda võib kaasa tuua suurema intressimakse. Finantsinspektsioon tuletab tarbijatele meelde, et enne lepingu sõlmimist on oluline selgeks teha intresside arvestamise alused ning metoodika. Enne lepingu sõlmimist tuleb alati põhjalikult tutvuda sõlmitava lepingu tingimustega ja vajadusel konsulteerida pangaga.

Isegi, kui pealtnäha võib erinevatel pankadel olla intressimäär sama suur, siis intressimaksete suurust võib mõjutada erinevus intressi arvutamise metoodikas. Üheks oluliseks mõjutajaks on intressi arvestusaasta pikkus, mis võib olenevalt pangast olla näiteks kas 360-päevane aasta (nimetatakse tavaliseks intressiks) või 365-päevane aasta (nimetatakse täpseks intressiks). Tavalise intressi ja täpse intressi omavahelise suhte koefitsient on 1,0139 (365/360 ja 365/365 – suhe 1,0139). Kahe erineva meetodi kasutamisel tekkiv erinevus võib suuremate summade puhul olla oluline.

Vastavalt panga tingimustele, mis on avaldatud panga veebilehel, lähtuvad tähtajalise hoiuse puhul 360-päevasest arvestusaastast AS Inbank, AS LHV Pank, AS SEB Pank, Coop Pank AS, Holm Bank AS, Luminor Bank AS ja Swedbank AS ning 365-päevasest arvestusaastast lähtuvad AS TBB pank ja Bigbank AS. Vastavalt panga tingimustele, mis on avaldatud panga veebilehel, lähtuvad eluasemelaenude puhul 360-päevasest arvestusaastast AS SEB Pank, Bigbank AS, Coop Pank AS ja Swedbank AS.

Eesti seadused ei reguleeri intresside arvestamise metoodikat, samuti puudub rahvusvahelises panganduspraktikas ühine lähenemine intressiarvutusel aluseks olevale päevade arvule aastas, mistõttu on lubatud kasutada mõlemat ülaltoodud varianti. See tähendab, et intressi arvestamise metoodika sõltub iga konkreetse lepingu tingimustest. Lepinguõiguse üheks keskseks põhimõtteks on lepinguvabaduse põhimõte, mille kohaselt on pooltel õigus vabalt otsustada lepingulisse suhtesse astumise ning lepingu tingimuste üle, arvestades sealjuures võlaõigusseaduse imperatiivsete sätetega. Intresside arvestamise alused ja metoodika kujunevad kahe poole vastastikusel kokkuleppel ja tulenevad poolte läbirääkimisvõimest ning peavad olema määratud sõlmitavas lepingus. 

Eestis tegutsemisõigust omavate pankade kontaktid leiab www.fi.ee veebilehelt.

Rohkem uudiseid

Finantsinspektsioon, Rahandusministeerium, Eesti Pank ja Eesti Pangaliit tunnustasid täna konkursi „Rahatarkuse vedur“ raames isikuid ja organisatsioone, kes on andnud valdkonna eestvedajatena märkimisväärse panuse Eesti inimeste rahaga ümberkäimise oskustesse. Rahandusministri Mart Võrklaeva sõnul on rahatarkuse edendamine olulise tähtsusega, et tagada inimeste rahaline stabiilsus ja…
Finantsinspektsiooni (FI) poole pöördutakse aina enam seoses agressiivse pensionifondide müügiga kaubanduskeskustes. FI hinnangul ei ole kaubanduskeskuses enamasti võimalik rahulikult pensionifondide infoga tutvuda, mistõttu ei ole see sobiv koht nõnda olulise otsuse tegemiseks. Eesti kaubanduskeskustes on juba ammu kanda kinnitanud teise samba pensionifondide turustamine, kus mööduvaid kliente…
Finantsinspektsiooni ja noorteinfoportaali Teeviit korraldatud laua- ja kaardimängu konkursile RAHAPADA saabus 57 meeskonna tööd üle terve Eesti. Võidutöö projekti nimi on “Taskuraha mäng” ja selle tegid Ülenurme Gümnaasiumi õpilased Deisy Kukk, Kristofer-Robin Anniko ja Ardi Vaher. “Taskuraha mäng” on õpetlik ja lihtne lauamäng taskuraha kogumisest ja kulutamisest, mis on suunatud eelkõige...