Uus kalkulaator minuraha.ee-s: vaata, kas laenuandja peab krediidi kulukuse määra ülempiirist kinni

27. aprill 2023

Kuna krediidiandjad ei pea alati kinni krediidi kulukuse määra ülempiirist, mille mõte on kaitsta tarbijat liiga kõrgete tasude eest, saab nüüd Finantsinspektsiooni tarbijaveebis minuraha.ee kontrollida, kas krediidi kulukuse määr ikka vastab nõuetele.

Tarbija jaoks on krediidi võtmisel krediidi kulukuse aastamäär kui krediidi kogumaksumus keskse tähtsusega, kuna võimaldab hinnata majanduslikust seisukohast krediidilepinguga kaasneva kohustuse ulatust. Tarbijale tuleb teenust osutada mõistliku hinna eest ning välistatud peab olema tarbijakrediidilepingu poolte võimalus kokku leppida makstavates tasudes, mida ühiskonnas üldlevinud arvamuse kohaselt peetakse ebamõistlikult kõrgeks. Eesmärk on kaitsta tarbija õigusi lepingulises suhtes, eeskätt tagada, et tarbija ei peaks tarbijakrediidilepingu alusel kandma ebaproportsionaalselt kõrgeid kulusid (nt intress, lepingutasud jne).

Eeltoodud eesmärki silmas pidades on kehtestatud krediidi kulukuse määrale ülempiir. Vastavalt võlaõigusseaduse § 4062 lõikele 1 on tarbijakrediidileping tühine, kui tarbija poolt tasumisele kuuluva krediidi kulukuse määr aastas ületab krediidi andmise ajal Eesti Panga viimati avaldatud viimase kuue kuu keskmist krediidiasutuste poolt eraisikutele antud tarbimislaenude kulukuse määra enam kui kolm korda. Keskmise krediidi kulukuse määra avaldamise iga aasta 1. jaanuariks ja 1. juuliks korraldab Eesti Pank oma veebilehel. 

Kehtivat krediidi kulukuse määra ülempiiri saad kontrollida Eesti Panga veebilehelt, korrutades lepingu sõlmimise ajal kehtinud kuue kuu keskmise krediidiasutuste poolt eraisikutele antud tarbimislaenude kulukuse määra kolmega. 

Krediidi kulukuse määra ülempiiri regulatsiooni kohaldatakse kõikide tarbijakrediidilepingute puhul.

Rohkem uudiseid

Finantsinspektsioon, Rahandusministeerium, Eesti Pank ja Eesti Pangaliit tunnustasid täna konkursi „Rahatarkuse vedur“ raames isikuid ja organisatsioone, kes on andnud valdkonna eestvedajatena märkimisväärse panuse Eesti inimeste rahaga ümberkäimise oskustesse. Rahandusministri Mart Võrklaeva sõnul on rahatarkuse edendamine olulise tähtsusega, et tagada inimeste rahaline stabiilsus ja…
Finantsinspektsiooni (FI) poole pöördutakse aina enam seoses agressiivse pensionifondide müügiga kaubanduskeskustes. FI hinnangul ei ole kaubanduskeskuses enamasti võimalik rahulikult pensionifondide infoga tutvuda, mistõttu ei ole see sobiv koht nõnda olulise otsuse tegemiseks. Eesti kaubanduskeskustes on juba ammu kanda kinnitanud teise samba pensionifondide turustamine, kus mööduvaid kliente…
Finantsinspektsiooni ja noorteinfoportaali Teeviit korraldatud laua- ja kaardimängu konkursile RAHAPADA saabus 57 meeskonna tööd üle terve Eesti. Võidutöö projekti nimi on “Taskuraha mäng” ja selle tegid Ülenurme Gümnaasiumi õpilased Deisy Kukk, Kristofer-Robin Anniko ja Ardi Vaher. “Taskuraha mäng” on õpetlik ja lihtne lauamäng taskuraha kogumisest ja kulutamisest, mis on suunatud eelkõige...