Uus kalkulaator minuraha.ee-s: vaata, kas laenuandja peab krediidi kulukuse määra ülempiirist kinni

27. aprill 2023

Kuna krediidiandjad ei pea alati kinni krediidi kulukuse määra ülempiirist, mille mõte on kaitsta tarbijat liiga kõrgete tasude eest, saab nüüd Finantsinspektsiooni tarbijaveebis minuraha.ee kontrollida, kas krediidi kulukuse määr ikka vastab nõuetele.

Tarbija jaoks on krediidi võtmisel krediidi kulukuse aastamäär kui krediidi kogumaksumus keskse tähtsusega, kuna võimaldab hinnata majanduslikust seisukohast krediidilepinguga kaasneva kohustuse ulatust. Tarbijale tuleb teenust osutada mõistliku hinna eest ning välistatud peab olema tarbijakrediidilepingu poolte võimalus kokku leppida makstavates tasudes, mida ühiskonnas üldlevinud arvamuse kohaselt peetakse ebamõistlikult kõrgeks. Eesmärk on kaitsta tarbija õigusi lepingulises suhtes, eeskätt tagada, et tarbija ei peaks tarbijakrediidilepingu alusel kandma ebaproportsionaalselt kõrgeid kulusid (nt intress, lepingutasud jne).

Eeltoodud eesmärki silmas pidades on kehtestatud krediidi kulukuse määrale ülempiir. Vastavalt võlaõigusseaduse § 4062 lõikele 1 on tarbijakrediidileping tühine, kui tarbija poolt tasumisele kuuluva krediidi kulukuse määr aastas ületab krediidi andmise ajal Eesti Panga viimati avaldatud viimase kuue kuu keskmist krediidiasutuste poolt eraisikutele antud tarbimislaenude kulukuse määra enam kui kolm korda. Keskmise krediidi kulukuse määra avaldamise iga aasta 1. jaanuariks ja 1. juuliks korraldab Eesti Pank oma veebilehel. 

Kehtivat krediidi kulukuse määra ülempiiri saad kontrollida Eesti Panga veebilehelt, korrutades lepingu sõlmimise ajal kehtinud kuue kuu keskmise krediidiasutuste poolt eraisikutele antud tarbimislaenude kulukuse määra kolmega. 

Krediidi kulukuse määra ülempiiri regulatsiooni kohaldatakse kõikide tarbijakrediidilepingute puhul.

Rohkem uudiseid

3005.23
Ajal, kui inflatsioon närib rahakotti ja intressimäärade tõus peatumismärke veel ei näita, võib inimestel tekkida raskusi igakuiste laenumaksete tasumisel. Kui selline olukord tekib, siis tuleb krediidiandjaga koheselt ühendust võtta ja sobiv lahendus leida, sest makseraskuste leevendamiseks on olemas erinevaid võimalusi. Intressimäärad on tõusnud viimase kahe aasta jooksul oluliselt. Laenude...
2605.23
Autoliisingut valima hakates on kasulik endale kõigepealt selgeks teha erinevad liisingutüübid, milleks on kasutusrent ja kapitalirent. Vastavalt sellele, kas on soov pärast liisingu lõppemist saada auto omanikuks või mitte, tuleb valida üks või teine. Kapitalirent sobib eelkõige autoostu soovi korral. Liisinguvõtja ei pea kohe autot välja ostma, vaid saab liisinguperioodi jooksul igakuiste...
1805.23
Aina enam räägitakse investeerimismaailmas ühest võimsast tööriistast – liitintressist –, tänu millele võib aja jooksul kasvatada ka väikestest säästudest suured säästud. Mis ikkagi on liitintress ja kuidas see enda kasuks tööle panna? Liitintress tähendab sisuliselt seda, et raha hoiustades ei võta me kohe neilt laekuvaid intresse välja, vaid jätame ka sisse tulnud raha protsente koguma. Ehk...