VAATA JÄRELE: koolinoored väitlesid hinnatõusu ja finantsteenuste turvalisuse teemal

17. november 2023

Eesti Pank, Finantsinspektsioon ja Eesti Väitlusselts korraldasid tänasel uudishimu päeval noortele väitlusürituse, kus nelja gümnaasiumi noored väitlesid Eesti Panga muuseumis teemadel „Hinnatõus toob rohkem kasu kui kahju“ ja „Kas inimesed on Eestis finantsteenuseid kasutades hästi kaitstud?“. Väitlusvõistluse formaat võimaldas noortel oma uudishimust tulenevaid teadmisi ka kriitiliselt, argumenteeritult ja tasakaalustatult väljendada.

Eesti Vabariigi President Alar Karis kutsub juba teist aastat 17. novembrit tähistama uudishimu päevana. Finantsinspektsiooni juhatuse esimehe Kilvar Kessleri sõnul on just uudishimu paljude edulugude käivitavaks jõuks. „Uudishimu käivitab janu teada saada asjade põhjused. Tänapäeva noored on väga uudishimulikud ja nutikad ning hästi kursis sellega, milline on tavalise inimese võimalused enda õiguste eest finantsturul seista. Olgu selleks siis targalt langetatud otsused, äärmisel juhul kulukas kohtutee või tulevikus loodav tarbijate huve esindav finantsombudsman,“ märkis Kessler.

„Hinnastabiilsusel on majanduse tasakaalustatud arengus oluline roll ning keskpangad tegutsevadki selle nimel, et hinnatõus püsiks mõõdukas. Arenenud riikides peetakse mõistlikuks, et mõne aasta pikkuseid plaane tehes saavad ettevõtjad arvestada hinnatõusuga, mis jääb tavaolukorras keskmiselt 2% lähedusse, ” selgitab noortele väitlejatele hinnatõusu teemasse sissejuhatuse teinud Eesti Panga ökonomist Peeter Luikmel.

Väitlusüritusel astusid kas teema poolt või vastu argumenteerides vastamisi õpilased Tartu Miina Härma Gümnaasiumist, Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasiumist, Tallinna Prantsuse Lütseumist ning Tallinna Inglise Kolledžist.

Hinnatõusu arutelus tõid gümnasistid pooltargumentidena välja majanduse kasvu ja maksude suurema laekumise riigieelarvesse. Kahju poole pealt mainiti vaesema elanikkonna veel suuremat vaesumist ning riigi sõltuvust välisteguritest nagu naabermajandused ja välisinvestorid. Finantsteenuste turvalisuse debatis pidasid noored positiivseks eestlaste kõrget finantskirjaoskuse taset Euroopas. Ohuks nimetati aga politsei ja tarbijakaitseameti lühikesi käsi ning üksikisikute võimetust finantsasutuste vastu kohtus võidelda.

Veebis otseülekandena toimunud väitlusürituse eesmärk oli suurendada õpilaste majandusalaseid teadmisi, rahatarkust ja argumenteerimisoskust ning pakkuda õpetajatele võimalust oma tunde mitmekesistada. Väitlusürituse teemade kohta on koostatud ka töölehed, mida õpetajad saavad tundides kasutada. Materjalid on kättesaadavad Eesti Panga muuseumi veebilehel ja Finantsinspektsiooni tarbijaveebis Minuraha.

Kaheosalist väitlusüritust saab järele vaadata nii Finantsinspketsiooni tarbijaveebist minuraha.ee kui ka Eesti Panga Youtube kanalilt.

 

 

Rohkem uudiseid

0812.23
Tänapäeval pole vist pea ühtegi inimest, kel pole pangakontot või kes ei tee arvete maksmiseks ülekannet või otsekorraldust internetipangas. Paljud aga ei tea, et teatud finantsteenused peavad olema kättesaadavad ja pankadel tuleb neid vastavalt seadusele pakkuda. Vastavalt seadusele peavad pangad inimestele pakkuma ja tagama põhimakseteenused, milleks on maksekonto pidamine, sularaha sisse- ja...
0112.23
Kolm Euroopa järelevalveasutust (EBA, EIOPA ja ESMA) avaldasid interaktiivse teabelehe, milles vastatakse tarbijate kõige sagedamini esitatavatele küsimustele kestliku rahanduse kohta. Teabeleht annab näpunäiteid tarbijatele, kes kaaluvad kestlikkuse omadustega finantstoodete, sh laenude, säästude, investeeringute, kindlustuse ja pensionide ostmist. Mis on kestlikkuse omadustega finantstoode...
3011.23
Finantsinspektsioon korraldas võlanõustamisega tööalaselt tihedalt seotud inimestele reedel, 1. detsembril kell 13 seminari, kus räägiti võlgade restruktureerimisest, inkassosid puudutavatest seadusemuudatustest ja võlanõustamisteenuse kättesaadavusest. Lisaks sai seminaril teada, kes on hetkel tüüpiline võlgnik ja millistel eluetappidel inimestel võlad tekivad. Seminar oli tasuta ja kestis umbes…