Investeerimishoius

Investeerimishoius ehk investeerimisriskiga hoius on hübriidtoode - segu traditsioonilisest hoiusest ja investeerimistootest. Investeerimishoiuse intress ei ole reeglina garanteeritud, kuid on olemas potentsiaalne võimalus teenida tähtajalisest hoiusest kõrgemat intressi. Võimalik on ka intressi üldse mitte teenida.


Oliver müüs 13 000 euro eest oma auto. Kuna pakilisi suuremaid oste tal plaanis ei olnud, otsis Oliver võimalust selle summa investeerimiseks. Kuna Oliver tahtis, et 13 000 eurot kindlasti säiliks ning soovitavalt ka intressi teeniks, kaalus ta raha paigutamist kas tähtajalisele hoiusele või investeerimishoiusele. Oliverile pakkus huvi just see, et kuigi investeerimishoius on oma olemuselt tähtajaline hoius, võib ta sellega teoreetiliselt teenida rohkem, sest investeerimishoiusele makstav intress sõltub väärtpaberiturgude liikumisest. Mõtlema pani aga, et ta võib intressist üldse ilma jääda.

Oliver kaalus ka riskantsemat võimalust: paigutada raha riskipreemiaga investeerimishoiusele. See tähendaks, et näiteks 10% suuruse riskipreemia korral oleks pangale tulnud lisaks 13 000 eurosele hoiusesummale maksta 1 300 eurot riskipreemiat, mis ei kuulu tagastamisele. Edasi sõltuks kõik väärtpaberiturgudest. Kui Oliveri hoiuse alusvara hind liigub üles, teeniks ta riskipreemiaga hoiuselt suuremat intressi kui riskipreemiata hoiuselt. Kui alusvara hind liigub lepingu lõpptähtajaks alla, jääb Oliver riskipreemiaks makstud 1 300 eurost ilma ning ei saa ka intressi. Hoiustatud 13 000 eurot aga säiliks. 
 • Investeerimishoius on ühelt poolt sisuliselt tähtajaline hoius. Teisalt ei ole investeerimishoiusele makstav intress erinevalt tähtajalisest hoiusest kokku lepitud, vaid sõltub hoiuse alusvara hinna liikumisest. Alusvaraks võivad olla näiteks väärtpaberid, valuutad, toorained ning kuna nende hindade liikumist ei ole võimalik ette ennustada, pole ka investeerimishoiuse puhul võimalik öelda, kui suurt intressi see teenib.
 • Kui alusvara hind liigub hoiuse perioodi lõpuks üles, saad intressi, mis võib olla kõrgem tavalise tähtajalise hoiuse omast. Kui alusvara hind jääb hoiuperioodi lõpuks samaks või langeb, siis intressi pank ei maksa. Summa, mille hoiustasid, on kaitstud – selle saad lepinguperioodi lõpus tagasi ka juhul, kui intressi teenida ei õnnestunud. Riskipreemiaga hoiuse puhul see nii ei ole. 
 • Kui katkestad investeerimishoiuse ennetähtaegselt ja hoiusega seotud alusvara väärtus on katkestamise hetkel algfikseeringust madalam, tuleb hoiusesumma arvelt maksta reeglina märkimisväärses summas trahvi - katkestamistasu, väljumistasu vms.
 • Üldjuhul saab investeerimishoiuse lepingut sõlmida kindlaksmääratud müügiperioodil ning hoiuperiood on sõltuvalt konkreetsest hoiusest 1–5 aastat.
 • Investeerimishoiusele ei ole võimalik teha täiendavaid sissemakseid ega ka hoiuselt väljamakseid. 

Riskipreemiaga investeerimishoius

Pangad pakuvad vahel investeerimishoiust ka nn riskipreemiaga ehk tagastamatu lisatasuga. See tähendab, et lisaks hoiustatavale summale maksad pangale täiendava summa riskipreemiaks. Seda tehes tõuseb sinu hoiuse osalusmäär alusvara hinnaliikumises. Kui alusvara hind liigub hoiuseperioodil üles, teenid sa riskipreemiaga hoiuse puhul suuremat intressi kui riskipreemiata hoiuse puhul. Kui aga alusvara hind langeb, siis intressi ei saa ning lisaks jääd ilma ka riskipreemiaks makstud summast, sest seda ei tagastata. 

Riskipreemia suurus sõltub konkreetse panga poolt pakutavast konkreetsest investeerimishoiusest. Kui riskipreemia on näiteks 10% hoiusummast ja sa sõlmid 1000 eurose investeerimishoiuse lepingu koos riskipreemiaga, tuleb riskipreemiaks maksta 100 eurot. 

Kindlasti tuleb enne riskipreemiaga investeerimishoiuse lepingu sõlmimist läbi mõelda, kas võimalik teenitav intressitulu ületaks riskitasuna pangale makstavat summat. Riskitasu korral ei ole investeerimishoius enam ka riskivaba, sest võid makstud riskitasu kaotada, saamata hoiuselt ka intressi. Seega võib investeerimishoius ka kahjumit toota.

Investeerimishoiuse ABC

 • Investeerimishoius on segu traditsioonilisest hoiusest ja investeerimistootest. See, kas ja kui palju sa hoiuse perioodi lõpuks tulu teenid, ei ole ette teada.
 • Kuna investeerimishoiust on võimalik sõlmida ka lisatasu ehk nn riskipreemiaga, siis juhul, kui intressitulu ei ületa riskipreemiana pangale makstavat summat, tuleb see kahjudesse kanda.
 • Kui katkestad investeerimishoiuse ennetähtaegselt ja hoiusega seotud alusvara väärtus on katkestamise hetkel algfikseeringust madalam, tuleb hoiusesumma arvelt reeglina maksta nimetamisväärses suuruses katkestamistasu.
 • Investeerimishoiuselt teenitud tulult peab maksma tulumaksu.

Investeerimishoiuse plussid ja miinused

Plussid
 • enne 1. jaanuari 2011 sõlmitud investeerimisriskiga hoiusega (investeerimishoiusega) teenitud tulult ei pea maksma tulumaksu
 • on võimalik teenida kõrgemat intressi kui tavalise tähtajalise hoiuse puhul
 • hoiustamine on võimalik tavaliselt nii eurodes kui teistes valuutades (nt USD)
Miinused
 • ei ole võimalik teha täiendavaid sissemakseid ega väljamakseid
 • lepingu katkestamise eest on reeglina ette nähtud märkimisväärne trahv
 • hoiustatud raha lepingus märgitud aja jooksul kasutada ei saa
 • intress ei ole reeglina garanteeritud
 • kui investeerimishoiuse alusvara väärtus väheneb, pank intressi ei maksa
 • sõlmides lepingu riskitasuga (riskipreemiaga), tuleb arvestada, et alusvara väärtuse vähenedes tuleb riskitasu kahjudesse kanda
Viimati uuendatud 9. september 2019