Pensionifondi osakute pärimine

Kasulikud viited

Pensionifondi osakud on päritavad ning neid on võimalik pärandada nii füüsilisele kui ka juriidilisele isikule. Pärimismenetluse läbiviimiseks tuleb pärijatel kõigepealt pöörduda notari poole. Kui on välja antud pärimistunnistus, saab esitada avalduse osakute pärimiseks sobivasse pangakontorisse.
Füüsilisest isikust pärija saab kanda päritud osakud oma pensionikontole või rahas välja võtta. On võimalik ka päritud osakutest ühe osa kandmine oma pensionikontole ning teise osa väljavõtmine rahas sama pärimisavalduse alusel. 


Kui oled liitunud kohustusliku kogumispensioniga, on sul õigus esitada avaldus:

  • kõigi päritud pensionifondi osakute tagasivõtmiseks või
  • kandmiseks oma pensionikontole.

Kui kannad päritud osakud oma pensionikontole, on sul pensioniikka jõudes (või kui sul on pensionieani jäänud vähem kui 5 aastat) võimalik saada päritud osakud oma pensionimaksetena soodsama tulumaksumääraga.


Kui sa ei ole kohustusliku kogumispensioniga liitunud (ei ole kohustatud isik), on sul õigus:

  • nõuda osakute tagasivõtmist või 
  • liituda kogumispensioni süsteemiga, ning kanda osakud oma pensionikontole. 

Osakute pärimise väljamaksed füüsilistele isikutele maksustatakse 20% tulumaksuga.

Osakute pärimiseks peavad pärijad esitama endale sobivas pangakontors  avalduse, notariaalse pärimistunnistuse koopia ning vajadusel pärandvara jagamise kokkulepe (kui pärijaid on mitu). Pank edastab vajalikud dokumendid pensioniregistrile. Kui pärijaid on mitu, kuulub pärandvara teile ühiselt ning on ühiselt käsutatav. Kuna pensionifondi osak ei või kuuluda samaaegselt mitmele isikule, peate pärijate vahel sõlmima kokkuleppe pärandvara hulka kuuluvate osakute jagamiseks. Jagamiseks on võimalik sõlmida kokkulepe selliselt, et kõik pärijad viibivad samaaegselt kohal ja esitavad ühiselt oma tahte või esitavad pärandvara jagamise kokkuleppe, mis võib olla notariaalselt tõestatud.
Kui pärija on alaealine, esitab tema eest pärimisavalduse seaduslik esindaja. Kui seaduslik esindaja soovib alaealise pärija poolt päritud osakud rahas välja võtta, tuleb pangale esitada ka vastavat tehingut lubav kohtumäärus.

 

Viimati uuendatud 29. jaanuar 2021