Pensioni investeerimiskonto kaudu investeerimine eeldab häid teadmisi investeerimisest

22. märts 2021

Kui pensioni teise sambaga liitunu soovib pensionisääste kätte saada sügisel, peab ta pensioni teisest sambast lahkumiseks avalduse esitama hiljemalt märtsi lõpuks. Pensioniks kogumist võib jätkata ka vanaviisi või pensioni investeerimiskonto kaudu. Viimane variant eeldab häid teadmisi investeerimisest. 

14. märtsi seisuga oli pensioni teisest sambast lahkumiseks esitatud 131 763 avaldust. Kõige rohkem avaldusi laekus aasta esimesel nädalal, kui esitati ligi 47 300 avaldust. Seejärel avalduste esitamise aktiivsus oluliselt vähenes. Kuna lahkumisavaldusi saab juuli lõpuni tagasi võtta, ei pruugi kõik avalduse esitanud inimesed siiski teisest sambast lahkuda.

Kui inimene teisest sambast raha välja võtmiseks avaldust ei esita, siis võib jätkuda kõik nagu enne: kaks protsenti palgast ja neli protsenti sotsiaalmaksust makstaks siis edasi inimese valitud teise samba fondi. Selle raha investeerib edasi valitud fondivalitseja.

Lisaks on teise sambaga liitunul võimalus jätkata pensioniks kogumist pensioni investeerimiskontol, kuid see eeldab häid teadmisi investeerimisest. Investeerimise otsustest ja aktiivsusest sõltub, kui palju vara pensionieaks koguneb. Teise sambaga liitunu võib pensioni investeerimiskontole kanda kõik või osa teise samba varast. Tulumaksu seejuures tasuma ei pea. Pensioni investeerimiskonto kaudu investeerides saab kaks protsenti palgast ja riigi tasutud 4 protsenti suunata pensioni investeerimiskontole, kus on vaid pensionivara. Kui inimene teatud aja möödudes enam ise investeerida ei taha, saab ta suunata uued sissemaksed pensionifondi või vahetada pensioni investeerimiskonto kaudu kogutud raha pensionifondi osakute vastu.

Lisainfot kogumispensioni teise samba ümberkorralduste ja kõikide valikute kohta leiab Rahandusministeeriumi kodulehelt

Rohkem uudiseid

1604.21
Finantsinspektsioon juhib märgukirjaga tähelepanu juhtudele, mil füüsilisel isikul on tarbijale laenu andes vaja inspektsioonilt taotleda tegevusluba. Tegevusluba on vaja siis, kui tarbijakrediidi andmine on muutunud füüsilise isiku peamiseks majandustegevuseks ja tulu teenimise allikaks. Tegevuslaota laenu andes riskib laenuandja kriminaalkaristusega ja vastutustundetult laenates intressidest...
1504.21
Registreeritud väikefonde tuleb aina juurde ja tihti pole nendel ettevõtetel Eestiga tugevat sidet. Finantsinspektsiooni juhatuse liige Siim Tammer selgitas raadiointervjuus ERRile, et tegevusloata väikefondide üle võiks inspektsioonil olla tugevam kontroll. Loe pikemalt SIIT
1404.21
Peale teise samba reformi on mõned inimesed otsustanud raha teisest sambast välja võtta ning seda investeeringuteks või muude vajaduste katteks kasutada. Kuid enne otsuste langetamist tasub uurida investeerimispakkuja tausta ja veenduda tema usaldusväärsuses. Finantsinspektsioon teeb järelevalvet finantssektori ettevõtete üle, kellele ta on andnud tegevusloa. Seda, kas ettevõttele on antud...